4 december 2014, 12:32

Az orosz elnök idei üzenete a Szövetségi Gyűlésnek

Az orosz elnök idei üzenete a Szövetségi Gyűlésnek

Vlagyimir Putyin az orosz Szövetségi Gyűléshez fordult elnöki üzenetével, amelyben előadja, milyennek látja Oroszország fejlődésének alapvető irányvonalait a közeljövőben. A parlamentnek címzett elnöki üzenetet az alkotmány irányozza elő, ez az egyik legfontosabb politikai esemény Oroszországban.

Szabadság a fejlődés számára a gazdasági, szociális szférában, a civil kezdeményezések terén a legjobb választ jelentheti a külső korlátozásokra és a belföldi problémákra – hangoztatta ma Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az államfő azt ajánlotta, hogy az Oroszországgal szembeni nyugati szankciókat tekintsék ösztönző tényezőnek az ország hatékony fejlődéséhez, és rámutatott, hogy Oroszország ehhez rendelkezik megfelelő belpiaccal és természeti kincsekkel, tőkével és tudományos fejlesztésekkel, valamint tehetséges, okos, munkaszerető emberekkel.

Azonkívül Putyin megjegyezte, hogy minél aktívabban vesznek részt a honpolgárok saját életük alakításában, annál önállóbbak úgy gazdasági, mint politikai tekintetben és annál nagyobb Oroszország potenciálja.


Oroszország belső problémáiról beszélve Vlagyimir Putyin a parlamenthez intézett elnöki üzenetében az oroszországi útépítés volumenének megduplázására szólított fel.

Az államfő elmondta, hogy a közlekedési infrastruktúra újabb üzemek elhelyezése szempontjából szükséges az orosz gazdasági fejlődés keretében.

Azonkívül az elnök javasolta, hogy az Oroszországba visszatérő tőke számára biztosítsák az egyszeri teljes amnesztiát. Putyin szerint ennek köszönhetően „egyszer és mindenkorra lezárható az offshore fejezet az orosz gazdaság történetében”. Azonkívül az orosz vezető amellett nyilatkozott, hogy rögzítsék 4 évre az adókulcsot az üzlet számára.


Oroszország nyitott marad a világ, külföldi befektetések és közös projektek számára – jelentette ki ma Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az orosz vezető megjegyezte, hogy Oroszország nem kívánja felgöngyölíteni az Európával és Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokat, közben folytatja együttműködését az afrikai és közel-keleti országokkal.

„Soha nem állunk az elszigetelődés, idegengyűlölet, gyanúsítgatás, ellenségkeresés útjára. Mindez a gyengeség megnyilvánulása lenne, mi pedig erősek vagyunk és bízunk önmagunkban. Célunk: egyre több egyenjogú partnert szerezni úgy a Nyugaton, mint Keleten is” – mondta Putyin.


Az Oroszországgal szembeni szankciók nem csupán az USA és szövetségeseik ideges reagálása, nem kapcsolatosak Oroszország állásfoglalásával az ukrajnai államcsínyt vagy a „krími tavaszt” illetően. Lehetett volna bármilyen más ürügy Oroszország befolyásának megfékezésére – mondta csütörtökön Vlagyimir Putyin a Szövetségi Gyűlésnek címzett elnöki üzenetében.

Az orosz vezető szavai szerint a megfékezés politikáját „nem tegnap” találták ki, immár sok éve, évtizedek, ha nem évszázadok óta alkalmazzák Oroszország iránt. „Mindenkor, amikor egyesek úgy vélik, hogy Oroszország túlságosan megerősödött és önállóvá vált, azonnal alkalmazzák mindezeket az eszközöket. Azonban teljesen értelmetlen az erő álláspontjáról beszélni Oroszországgal” – mutatott rá Putyin elnök.


Oroszország óriási mértékben járult hozzá Ukrajna támogatásához az ukrán gazdaság hitelezésével – jelentette ki Vlagyimir Putyin. 

Az orosz elnök szavai szerint az orosz bankok az utóbbi időben mintegy 25 milliárd dollárt fektettek be az ukrán gazdaságba. Az orosz pénzügyi tárca tavaly 3 milliárd dolláros hitelt nyújtott Ukrajnának, a Gazprom további 4,5 milliárd dollárt, azonkívül kedvezményt nyújtott a gázárból. Összesen 32,5 milliárd dollárról van szó.


Senkinek sem fog sikerülni katonai fölényt elérni Oroszország felett – jelentette ki mai elnöki beszédében Vlagyimir Putyin elnök.

Az államfő hangsúlyozta, hogy „Oroszország rendelkezik minden lehetőséggel és nem szabványos megoldásokat alkalmazhat az ország védelmi képessége érdekében”.

Putyin azonkívül rámutatott, hogy Oroszország nem kíván bekapcsolódni egy újabb fegyverkezési versenybe, de az ország védelmi képességét biztosítani fogja.


„Oroszország számára a Krímnek, az ősi Korszunynak – Kherszonészosznak, Szevasztopolnak hatalmas civilizációs és szakrális jelentősége van úgy, mint a jeruzsálemi Templom-hegynek azok számára, akik az iszlám és a zsidó vallás hívei. És éppen ilyen módon fogunk viszonyulni ehhez ezentúl és mindörökre” – mondta ma Vlagyimir Putyin, elnöki üzenetével fordulva az orosz Szövetségi Gyűléshez.

Az államfő azonkívül kiemelte, hogy „míg több európai ország számára a szuverenitás és nemzeti büszkeség elfeledett fogalmak és túlzás, úgy Oroszország számára ez abszolút nélkülözhetetlen feltétel”.


Oroszország tisztelettel viszonyul Ukrajnához, a testvérnéphez, az ország szuverenitásához és bármely pillanatban hajlandó segítséget nyújtani – hangoztatta Vlagyimir Putyin a Szövetségi Gyűlésnek címzett mai elnöki üzenetében.

Ugyanakkor Oroszország nem hagyhatja elítélés nélkül azt az államcsínyt, amelyet Ukrajnában követtek el és amelyik véres tragédiához vezetett az ország délkeleti részén – hangsúlyozta az elnök.

  •  
    és megosztani