17 szeptember 2014, 14:56

A Donbassz különleges státusza mint a konfliktus deeszkalálásának módja

A Donbassz különleges státusza mint a konfliktus deeszkalálásának módja

Az ukrán parlament által elfogadott törvények, amelyek különleges státuszt biztosítanak egyes délkelet-ukrajnai területek számára, aligha képesek gyökeresen módosítani a helyzetet. Azonban a konfliktus deeszkalálása érdekében meg kell ragadni minden alkalmat.

Szakértők rámutatnak, hogy nagy nehezen sikerült elfogadtatni a Legfelsőbb Tanáccsal a törvény kompromisszumos formuláit. Elég utalni arra, hogy az elnöki törvénytervezeteket jelentéktelen szavazattöbbséggel és zárt ajtók mögött fogadták el. Az ukrán parlamentben sok az elégedetlen. A ratifikálás másnapján hírek jelentek meg arról, hogy több parlamenti képviselő kész visszavonni azokat a törvényeket, amelyeknek elfogadása során állítólag megsértették az eljárási szabályokat. Szakértők számára világos, hogy Kijevben erősek a kompromisszumot nem tűrő „háborús párt” pozíciói, még a testvérharc kiújulásának és további terjedésének veszélye előtt is.

Az önhatalmúlag kikiáltott köztársaságok vezetői szintén nem éreznek nagy optimizmust a Donbassz egyes területei különleges státuszát illetően. A Donecki Népköztársaság (DNK) első kormányfő-helyettese, Andrej Purgin annak a reményének adott hangot, hogy a törvény a béketárgyalásoknak kedvezne.

Ez olyan érintkezési pont, amelynek köszönhetően lehetőségünk nyílik a párbeszéd folytatására.Azonban nem mondható, hogy ez kifogástalan dokumentum lenne. Az ukrán fél számára volt összeállítva és Ukrajna politikai ölébe taszít bennünket, ami eleve kizárt számunkra – túl magas a szabadság ára: emberéletek ezrei, lerombolt infrastruktúra, a nép szenvedései. De realistáknak kell lennünk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megszűnjön az erőszak, hogy újjáépüljön a gazdaság és hogy az emberek lehetőséget kapjanak a normális életre.

Purgin közben nonszensznek minősítette azt a helyzetet, amikor az ukrán parlament nem Ukrajna, hanem a Donbassz számára fogad el törvényeket. „Saját parlamentünk van e célra” – mondta a DNK első kormányfő-helyettese.

Egészében véve a kérdés ilyen értelmű felvetésével egyetértenek a szakértők is. rámutatnak, hogy a felek túl messzire mentek el. A státusztörvény aligha vezet a helyzet gyökeres megváltoztatásához – véli az Ukrajna Orosz Közössége szervezet elnöke, Konsztantyin Surov.

Az LNK és DNK lakosai, akik az utóbbi félévben fegyverrel a kezükben védték az önrendelkezésre való jogukat, aligha fogadják el Kijev formuláit. Mert nincs bizalmuk az ukrajnai hatalom iránt. A Legfelsőbb Tanács elé terjesztett törvényjavaslatok célja végül is az, hogy Ukrajna megmaradjon a 2014. január 1-i határok közt. Azonban azok az emberek, akiknek saját otthonuk küszöbén vérük folyt, nem fognak hajlani a kiegyezésre.

A Donbassz különleges státuszát kimondó törvénynek köszönhetően nem kerültünk közelebb az ukrajnai konfliktus politikai megoldásához, mert az nem elégíti ki a helyi lakosság túlnyomó többségének igényeit. Ugyanakkor a törvény a konfliktus politikai síkba terelésére irányuló lépés lehetne – vélik szakértők.

  •  
    és megosztani