2 augusztus 2014, 15:52

A maláj utasszállító lezuhanási hélyét ábrázoló, Ukrajna által közzétett képek sokkal később készültek, mint az orosz felvételek, méghozzá azokat nem készíthették az ukrán műholdak, mert abban a pillanatban nem repültek át a gép lezahanása helyszíne felett – jelenti az Orosz Honvédelmi Minisztérium.

Az orosz honvédelmi tárca közzé tette a műholdas képek elemzésének eredményeit, ezeket a képeket az Ukrán Biztonsági Szolgálat 2014. július 30-án tette fel az internetre.

Figyelmükbe ajánljuk a dokumentum teljes szövegét.

A fotókat eredeti aláírásokkal láttuk el, mint ahogyan ezt az ukrán fél fogalmazta.

Az első, amit meg kell jegyezni: ahhoz, hogy komoly vádakat lehessen megfogalmazni, sőt, hogy következtetéseket lehessen levonni, tények szükségesek. Köztudott, hogy a tényanyagok elengedhetetlen része a műholdas felvételek helyszínhez való pontos hozzákapcsolása a földrajzi koordináták rendszerében, továbbá a felvétel asztronómiai ideje.

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy meg lehessen határozni a műholdas konstelláció összetételét, amely az adott időben a helyszín felett tartózkodik, megismerve a konkrét műholdak jellemzőit és lehetőségeit, amelyek a földkörüli pályán már korábban ismert pályán haladnak.

Válaszolva erre a kérdésre, egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az orosz műhold-ellenőrző rendszer adatai alapján, július 12, 16, 17 és 18-án moszkvai idő szerint 10 és 13 óra (ukrán idő szerint 9 és 12 óra) között az ukrán Szics-1 és Szics-2 műholdak nem haladtak el a megjelölt területek felett.

A felvételeken feltüntetett időpontban a katasztrófa területe felett a KeyHole amerikai műhold tartózkodott.

Ami a felvételeket illeti, azok részletes elemzése a következőkre mutat rá.

Az első két dián az orosz és az ukrán felvétel teljesen megegyezik. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az UBSZ által közzétett kép néhány nappal később készült.

Elemzés szempontjából még érdekesebbek a 3. és 4. képen bemutatott felvételek.

Az ukrán fél által közölt felvételi idő nem egyeik meg a képeken látható idővel.

Délelőtt 11 órakor a Nap a helyszín dél-keleti részén tartózkodik ebből következően pedig az árnyék csak észak-nyugat felé eshet.

A felvételeken azonban az árnyék valamiért észak-kelet felé esik, így a felvételt más időpontban készült, a rajtuk látható időt pedig meghamisították.

Ez egyértelmű tény, és az Orosz Honvédelmi Minisztérium által július 21-én közzétett fényképeken ezek a pozíciók megfelelnek a földrajzi és az idő kapcsolatának.

Az UBSZ által megjelölt erdősávon szabad szemmel is jól látható torzulások vannak, amelyeket képszerkesztővel készítettek. Megjegyezzük, hogy az orosz felvételeken ezek nem láthatók.

Továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy július 17-i meteorológiai adatok szerint Avgyejevka körzetben 70-80%-os felhős idő volt, ennek alsó rétege mintegy 2500 m magasságban. Ez könnyen ellenőrizhető számos független forrás alapján és jól látható az orosz műholdfelvételeken, amelyek Avgyejevka körzet felett készültek.

Figyeljék meg, hogy az UBSZ 4-es számú felvételén, ugyanezen a napon és időben verőfényes napsütéses idő látható. További megjegyzés itt felesleges.

Az 5. felvételen az orosz kép felbontását az UBSZ szakemberei szándékosan lerontották, amely a körvonalak elmosódásához vezetett.

Habár a Honvédelmi Minisztérium jó minőségű fotót tett közzé a helyszínről (ld. lentebb). Minden az UBSZ képén látható pontatlanság nincs az orosz felvételen.

 

Az Orosz Honvédelmi Minisztérium által közzétett felvétel a helyszínről

 

A 7. dián látható ukrán felvétel szintén megegyezik az orosszal, csupán annyi különbséggel, hogy az előbbi 5 nappal (!) az orosz után készült. Az, hogy mit akart ennek alapján megmutatni az UBSZ, továbbra sem világos.

Most pedig az UBSZ grafikai anyagának elemzése következik, amely azt támasztaná alá, hogy Oroszországból haditechnikai felszereléseket és fegyvereket szállítottak Ukrajnába, valamint, hogy titkos diverziós csapatok érkeztek, amelyek a lakott településeket lőtték.

Az UBSZ által bemutatott 14 felvételt, amelyeken közlekedési eszközök és azoknak nyomai láthatók a helyszín, dátum vagy időpont megnevezése nélkül került nyilvánosságra. A fényképek felén (2-7. számú felvételek) meg vannak jelölve bizonyos utak, amelyek az UBSZ szerint megfelelnek Oroszország és Ukrajna területének.

Ezzel együtt a fényképeken egyetlen egy olyan út sincs, amely áthaladna az orosz-ukrán határon. Az UBSZ azon állításai pedig, hogy az utakon lévő nyomok orosz katonai gépektől származnak, nem állja meg a helyét.

Az, hogy milyen módon állapították meg, hogy a képen látható objektumok tankok vagy szállító járművek, arról már nem is beszélve, hogy mi támasztja alá azt, hogy ezek Oroszország tulajdonát képezik és nem az ukrán fegyveres erőkét, a képek minőségének láttán továbbra is rejtély marad.

Az előbbiek két fényképet érintenek (4. és 14. kép), ahol állítólag Oroszország területén helyszíni gépészeti berendezések nyomai láthatók.

Hasonló a helyzet az állítólagos Ukrajna területén lévő orosz haditechnikával kapcsolatban, amely az UBSZ állításai alapján, a 11-13-as felvételeken látható.

Ismét nem világos, hogy az UBSZ milyen alapon tulajdonítja ezeket a haditechnikai gépeket az orosz hadseregnek? Annál is inkább, mivel Marinovka, Kozsevnya és Grigorjevka, ahol állítólag „észrevették” őket, már jó ideje az ukrán hadsereg ellenőrzése alá tartozik.

Ami a Grad rakéta-sorozatvető 8-10. képeken látható nyomait illeti Grigorjevka falunál ukrán területen (!), amely az ukrán hadsereg ellenőrzése alá tartozik, ez az ukrán összeesküvés egy újabb „remekműve”, a felelősség áthárítása. Ezt egy sorba lehet állítani Kijev azon vádjával, hogy Oroszországnak köze volt a Majdan téren történtekhez és az odesszai tragédiához.

Ahelyett, hogy a nyilvánosságnak hamis bizonyítékokat mutatnak be, az UBSZ vezetőségének inkább meg kellene szervezni a Donyecki és Luhanszki területeken lévő összes zászlóalj és haditechnikai berendezések gondos ellenőrzését, amelyek az ukrán lakott településeket lövik a NATO vezetésének bármi féle ellenőrzése nélkül.

***

Levonva következtetéseket és az orosz műhold-ellenőrző rendszer adatait alapul véve, megállapíthatjuk, hogy a közzétett fotóanyag tulajdonosa egyértelműen nem Ukrajna.

Ugyanakkor azok minősége és az Oroszországgal kapcsolatos vádaskodások, amelyeket az UBSZ fogalmaz meg, nem állják meg a helyüket.

Úgy tűnik, az eredeti tulajdonosok éppen azért nem közlik ezeket a képeket saját nevük alatt, hogy ne ássák alá a jelenlegi mítoszt a mindenható űrkutatásukról.

  •  
    és megosztani