14 március 2014, 11:56

Milorad Dodik a krími népszavazásról

Milorad Dodik a krími népszavazásról

Az Oroszország Hangjának exkluzív interjút adott Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, aki üzleti látogatással tartózkodik Moszkvában.

Mit vár Ön a krími népszavazástól?

A Krím történetileg Oroszországé volt és Hruscsov kalandor döntése révén került Ukrajnához. A döntés nyilván hibás volt. tökéletesen világos, hogy a Krím népe szabadságot kíván, különösen tekintettel arra, hogy Ukrajnában az új hatóságok határozatai és törvényei diszkriminatívak a krími lakosságot illetően. Én amellett vagyok, hogy Krím hozzon döntést arról, hogyan kíván a továbbiakban élni. Számomra személyesen a referendum abszolút törvényesen tükrözi a nép akaratát és eredménye abszolút legitim lesz.

Oroszország nem egyszer figyelmeztetett: Koszovó precedenst teremt. Most olyan folyamatoknak lehetünk szemtanúi, amelyek bizonyítják, hogy Moszkvának igaza volt?

Koszovó természetesen precedens volt. Az úgynevezett függetlenséget informális csoport kiáltotta ki, amely Koszovó szkupstinájának nevezte magát. Ott nem került sor népszavazásra: a referendumot nem lehetett megrendezni a tartomány északi részén, mivel a szerbek nem vettek volna részt benne.

A Szerb Köztársaság a saját jogaiért való harc hosszú távú stratégiáját választotta. Egyszer majd mi is rendezünk népszavazást, de a pillanatot nagy körültekintéssel kell megválasztani, politikai voluntarizmustól mentesen és annak tudatában, hogy kik a szövetségeseink ebben a folyamatban. Helyzetünk nagyon kényes: tűrni, várni kell, sokról le kell mondani.

A Krím bizonyos értelemben példa önök számára?

A krími népszavazásnak már a ténye is amellett szól, hogy újból megerősítést nyer az önrendelkezés elve, amelyre az ENSZ épült és amelyet oly sokszor megsértették. A világ nagy játékosai, amikor területi integritás kell nekik, követelik ezen elv tiszteletben tartását, amikor pedig az önrendelkezés elvére van szükségük, azt mondják, hogy a koszovói függetlenség normális dolog. A krími helyzettel kapcsolatban a területi egység elvének tiszteletben tartásához ragaszkodnak. Minden Európa és Amerikai geopolitikai érdekeinek függvénye. A nagypolitika világában már régóta közismert, hogy a Krím érzékeny pont. Mindenki mindig tudta, hogy a Krím nagyobb integrációra törekszik Oroszországgal, ill. annak részévé kíván válni. Amikor Ukrajnában zavargások kezdődtek, a probléma újból felszínre tört. Krím esete új gyakorlatot teremt a világban, láthatjuk a folyamatokat, amelyek Katalóniától Skóciáig bontakoznak ki, egyszóval a folyamat immár egyre nagyobb legitimitást nyer világszerte.

Hiszem, hogy a krímiek képesek békésen lebonyolítani a népszavazást. Aki nem Ismeri el eredményét, az mindenképpen azt mondja majd, hogy a népszavazás nem volt tiszta. Ennélfogva minél több objektív megfigyelő kell, akik megállapíthatják, hogy az emberek önként, saját akaratukból jöttek el szavazni, hogy nem voltak politikai nyomás objektumai.

  •  
    és megosztani