6 március 2014, 14:49

Ortodox pátriárkák találkozója

Ortodox pátriárkák találkozója

Isztambulban megkezdődött az ortodox pátriárkák találkozója, amelyen részt vesz Kirill, az Orosz Ortodox Egyház vezetője.

A keleti kereszténységhez tartozó egyházak vezetői a fő célnak az ortodox zsinat dátumának meghatározását tekintik. A világ és az egyház több mint ezer éve vár erre az eseményre. A legutóbbi egyetemes zsinatot 787-ben tartották.

Az isztambuli találkozót I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka kezdeményezte. Javasolta, hogy ne legyen időhúzás, és már 2015-ben kerüljön sor az egyetemes zsinatra. Most meg kell gyorsítani ennek a történelmi jellegű egyházi eseménynek a felkészítését, meghatározva a napirendet – jelentette ki Alekszandr Volkov diakónus, a moszkvai patriarchátus sajtószolgálatának vezetője.

Általános egyházi kihatása van ezeknek a kérdéseknek, ezért most folyik a témák rendezése és pontosítása. Az egyik vezető téma, ami összefügg a jelenkori eseményekkel, a keresztények helyzete a Közel-Keleten, elsősorban Szíriában. Ugyancsak áttekintésre kerülnek másfontos témák is.

Egyebek között a Julianus-naptárral kapcsolatos kérdések, az egyházi döntések egységesítése, az ortodox diaszpórák léte olyan országok területén, ahol másféle a vallási kultúra. A kérdések többségében az utóbbi évtizedekben sikerült az egyházak közötti ellentmondásokat feloldani. Ugyanakkor akadtak vitás kérdések, mint például az is, hogy kik és milyen formában adhat önállóságot az egyházaknak.

Most megállapodtak abban, hogy az önállóság megszerzéséhez szükség van valamennyi ortodox egyház egyetértésére. A kérdés csak az, hogy kik és milyen formában írják alá ezt a dokumentumot. Ehhez viszont rendezni kell az egyházi diptichon kérdését – mondja Ilarion metropolita.

A diptichon az egyházak hivatalos sorrendje a hivatalos listákon. Minden egyház elismeri, hogy az első öt hely a diptichonban a Konstantinápolyi, az Alexandriai, az Antiochikai, a Jeruzsálemi és a Moszkvai Patriarchátusoké. A továbbiakban viszont vannak a különbségek. Így például Konstantinápoly diptichonjában a továbbiakban a Szerb, a Román és a Bolgár egyházak állnak, és csak a kilencedik helyen van a Grúz egyház. A Moszkvai Patriarchátus diptichonjában viszont a Grúz egyház a hatodik, és utána következik a Szerb és a többi egyház. Ebben a témában egyelőre nem sikerült konszenzusra jutni.

Amennyiben a mostani találkozón nem sikerül megegyezni a sorrendiségben, a régóta várt ortodox zsinatot ismét el kell halasztani.

  •  
    és megosztani