2 március 2014, 14:50

Stratégiai rakéta haderők: a legbékésebb hadseregek jövője

Stratégiai rakéta haderők: a legbékésebb hadseregek jövője

A stratégiai rakéta haderők kiemelkednek a többi fegyveres erők között azzal, amire rendeltettek: sohasem háborúzni, de emelett mindig készenlétben állni a háborúra.

Ma a stratégiai rakéta haderők az atomhármasság többi tagjával együtt folyamatosan megújulnak. Hogyan is fognak kinézni 2020-ban?

Az, hogy a stratégiai rakéta haderők a posztszovjet korszakban is azon kevés hadigép részét képezték, ami fenntartotta a hadikészültséget, - az ország vezetőségének érdeme, ami fel tudta mérni a „mulasztás” lehetséges következményeit ebben a kérdésben.

Amikor 1997-ben a „Topol-M” kibontakozó gyártása folyt bánya verzióban, az, hogy ezeknek a rakétáknak és az ezeket alapul vevő „Yars”-nak – a bánya és a mobil verziónak egyaránt – alapjául kell majd szolgálniuk a stratégiai rakétahaderők számára, - már feltételezhető volt. Emellett éppen a mobil komplexumokat tekintették a legigéretesebbnek, annak ellenére, hogy a bányakilövő rendszerek a 80-as évek végére elérték tökéletességük és remek kiállóképességük tetőfokát. Ugyan képesek voltak a belsejükben elhelyezett rakétát megvédeni még egy nem túl távoli atomrobbanástól is, már nem biztositottak védelmet a preciziós lőszer telitalálata ellen a bánya tetejébe, pedig éppen a 90-es években ezeknek a hadi lőszereknek a lehetőségeit igencsak meggyőzően és széleskörben bizonyitották.

Mindazonáltal a monoblok rakéták – a „Topol-M”, mindegy, hogy bányai vagy mobil, csak egy töltényt visznek – nem garantáltak elfogadhatatlan kárt, főleg abban az esetben, ha az első rajtaütés a feltételezhető ellenség részéről és a rakétavédelmi rendszer bejelentett bevetésének aktiválása kombinálódik. Ami képes lesz elfogni az ilyen csapást túlélő hordozókat. Erre a kihivásra felet a „Yars”, ami magába foglalta a mobilitást és a többszörös töltéssel – ez a rakéta a rendelkezésre álló információk alapján négy hadiblokkal rendelkezik. Ez garantálja a rakétavédelem fejlődésével együtt, hogy minimum a blokkok egy része eljut a cimzetthez.

A Tejkovsky osztály, aminek két ezredét felfegyverezték a mobil „Topol-M”-re, és még kettőt a „Yars”-ra, lett az első egyesület, amit teljesen felszereltek az új rendszerekkel. 36 fellövő rendszer és több mint 70 hadi blokk – ez az erő elegendő több tizmillió ember elpusztitásához. Ugyanakkor a jelenlegi körülmények között nem a lehetséges áldozatok száma a fontos a stratégiai rakéta haderők bevetésekor, hanem inkább ennek a képességnek a megléte és biztonsága.

A „Yarsoknak” az elkövetkezendő 10 évben teljesen le kell cserélnijük a stratégiai rakéta haderőkben a szovjet „Topol-M”-t – ha ezt megoldják, azt lehet majd mondani, hogy a minimumot a stratégiai rakéta haderők készenlétében teljesitették, az USA rakétavédelmi rendszerének fejlődési körülményei között.

 

  •  
    és megosztani