27 december 2013, 17:40

A kereszténység mentőöve Európa számára

A kereszténység mentőöve Európa számára

A nyugati sajtó arról cikkezik, hogy Európában nem tartják tiszteletben a keresztények jogait. A szakértők aggodalommal állapítják meg a tradicionális európai civilizáció kihalását és az iszlám alternatíva befolyásának növekedését.

Az európai társadalomban egyszerre két folyamat megy végbe. Az európai muzulmánoknak jogul van a számukra megszokott, a hagyományos vallásra épülő lét modelljének fenntartására. Az európai keresztényeket (sőt, azokat az európaiakat is, akiknek a keresztény paradigma határozza meg viselkedési modelljüket) e privilégiumtól megfosztották.

Az aktív bevándorlási politika propagálóinak szavai szerint a bevándorlók emelik az adóbázist és segítenek kompenzálni az idős emberek ellátásával kapcsolatos növekvő szociális kiadásokat. Egyben dolgozók és fogyasztók is: a munkahelyek betöltésével egyidejűleg növelik a fogyasztói keresletet, ami a foglalkoztatottság emelkedéséhez vezet. Maguk a bevándorlók újabb vállalatokat nyitnak, közvetlenül részt vesznek munkahelyek teremtésében. Egyszóval, az Európai Unió gazdasága számára ez inkább előny.

A gazdaság azonban csupán életük egy része. Az európai civilizáció fenntartása szempontjából viszont ezek a folyamatok nem sorolhatók a pozitívakhoz, mivel aláássák Európa civilizációs alapjait. Magyarán, a bevándorlók más kultúrát, más hagyományokat, más vallást hoznak magukkal és szülőföldjük mását teremtik meg az óvilág szívében. És ebben készségesen segítséget nyújtanak nekik az európai hatóságok.

Az európai felső réteg véleménye szerint az emberek világszerte szívesen elsajátítják a nyugati értékeket, intézményeket és kultúrát, mert azok az emberiség legfelvilágosultabb, legliberálisabb, legracionálisabb és legcivilizáltabb véleményét képviselik. Az új európai építészei részéről a nyugati kultúra egyetemes jellegébe vetett hit a legnagyobb hibának bizonyult.

Kiderült, hogy a világi Európának vannak földrajzi határai. Mi több, azok, akiket felszólítottak az európai gazdaság támogatására, nem kívánnak részt venni ebben. Saját elképzeléseik vannak arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Oleg Matvejcsev politológus elmondta:

Ezen etika egyik legfontosabb követelménye, hogy tehetünk, amit akarunk, de önmagunkkal: tatu, öngyilkosság, nem, rassz, haza cseréje. Az a lényeg, hogy ne okozzunk kárt másoknak. Ez a szabály arra az illúzióra épül, hogy létezek „én” és vannak „ők”. A valóságban mindannyiunknak egy részecskéje jelen van azokban, akik környezetünket alkotják. Ennélfogva konfliktusok keletkeznek, amikor egy ember csinál magával valamit (mondjuk, keresztet rajzol homlokára), a másik pedig kijelenti, hogy ez a kereszt az ő vallási érzését sérti. És minél erőteljesebben erőltetik rá a társadalomra a politikai korrektséget, annál nagyobb konfliktusokkal szembesül a társadalom.

Az európaiak óriási erőfeszítéseket fejtenek ki, hogy világot teremtsenek rengeteg civilizációból, egyszóval, olyan világot, amelyik nem tarozik egyik civilizációhoz sem. De a történeti tapasztalatok és a józanész azt sugallja, hogy tartós fundamentum nélkül egyetlen ház sem képes fennállni a környezet nyomása alatt.

  •  
    és megosztani