12 december 2013, 09:30

Putyin elnök ma üzenetet intézett a Szövetségi Gyűléshez

Putyin elnök ma üzenetet intézett a Szövetségi Gyűléshez

Oroszország nem fogja megengedni bármely más ország katonai fölényét – Putyin

„Senki se áltassa magát azzal, hogy katonai fölényre tehet szert Oroszország fölött. Mi ezt sohasem fogjuk megengedni” – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szövetségi Gyűlésnek szóló elnöki üzenetében.

Az államfő elmondása szerint Oroszország nyomon követi, amint más országok növelik katonai potenciáljukat, és képes megfelelő választ adni bármely kihívásra, úgy politikai, mint technológiai kihívásokra.

Azonkívül elmondta, hogy Oroszországban jelenleg kialakulóban van globális felderítési és becélozási űrrendszer.

Putyin megnevezte Oroszország fő prioritását a 21. században

Vlagyimir Putyin orosz elnök Szibéria és a Távol-Kelet felemelését nevezte „Oroszország nemzeti prioritásának a 21. évszázadban”. Ezt a Szövetségi Gyűlésnek címzett elnöki üzenetében hangsúlyozta.

„Kiemelem, hogy úgy az államnak, mint a magánüzletnek készleteket kell fordítani a fejlesztésre, stratégiai célok elérésére” – hangoztatta Putyin, rámutatva, hogy „az előttünk álló feladatok nagyságrendjük szerint is páratlanok”.

Az államfő többek között javasolta, hogy a térségben alakítsanak ki egy egész hálózatot olyan területekből, amelyek az megelőző gazdasági fejlődés övezetei lennének.

Putyin a hagyományos értékeket a káosz sötétségével állította szembe

Vlagyimir Putyin a Szövetségi Gyűlésnek szóló éves elnöki üzenetében védelmébe vette a hagyományos értékeket. Nyikolaj Bergyajev filozófus szavait idézte, aki azt írta, hogy „a konzervativizmus értelme nem az, hogy akadályozza az előre és felfelé haladást, hanem az, hogy gátolja a visszafelé és lefelé, a káosz sötétségébe való haladást”.

Az elnök sajnálatának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világ némely országaiban folyamatban van a hagyományos értékek rombolása, hogy felülvizsgálják az morális és erkölcsi normákat.

Oroszország senkire nem erőlteti pártfogását

Oroszország nem tart igényt a szuperhatalmi címre, és nem erőlteti senkire pártfogását – jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Nem tartunk igényt a szuperhatalom címére, amely valamiféle világ- és regionális hegemóniában mutatkozik meg. Nem károsítjuk senkinek az érdekeit, nem erőltetjük pártfogásunkat. Senkit sem akarunk tanítani arra, hogyan éljen, de törekszünk arra, hogy az élen legyünk, küzdve a népek nemzeti szuverenitásának, önállóságának és eredetiségének tiszteletben tartásáért” – jelentette ki az orosz államfő a Szövetségi Gyűléshez intézett üzenetében.

Putyin: Az egészségügyi rendszernek ösztönöznie kell az egészséges életmódot

Reálisan át kell térni a biztosítási elvre az egészségügyben - jelentette ki Vlagyimir Putyin.

"A kötelező társadalombiztosítás rendszerének pénzügyileg teljes mértékben biztosítania kell az ingyenes orvosi ellátás állami garanciáinak szavatolását” – jelentette ki az orosz államfő a Szövetségi Gyűléshez szóló üzenetében.

Putyin ugyanakkor kiemelte: a feladat az, hogy az emberek nagyobb felelősséggel tartozzanak saját egészségükért, meglegyenek az egészséges életmódra való ösztönzés pénzügyi vonatkozásai.


1991 óta most első ízben van Oroszországban lakosság-növekedés - jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Oroszországban 1991 óta első ízben van természetes lakosság-növekedés. Ezt 2013 első tíz hónapjának adatai mutatják – jelentette ki az államfő.

"A januártól október végéig terjedő időszakban nőtt a lakosság száma. 1991 óta ez az első ilyen eredmény, és ez nagyon jó mutató” – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin, a Szövetségi Gyűléshez szóló üzenetében.

Putyin: Az alkotmány módosítása lehetséges, olykor szükséges

Az alaptörvény módosítása lehetséges és olykor elengedhetetlen- jelentette ki Vlagyimir Putyin a Szövetségi Gyűléshez szóló üzenetében.

"Meg vagyok győződve, hogy az alkotmányos folyamatnak stabilnak kell lennie. Mindenekelőtt ez az alaptörvény második fejezetére vonatkozik, amely meghatározza az emberi és polgári jogokat és szabadságjogokat. Ezek megingathatatlanok” – jelentette ki az elnök.

„Az élet nem áll egy helyben, az alkotmányos folyamatot nem lehet véglegesen befejezettnek, élettelennek tekinteni. Az élet, a joggyakorlat maga teszi szükségessé az alaptörvény más fejezeteiben a módosítást” – hangoztatta Putyin.

Putyin: Meg kell védeni a nemzetiségek közötti békét az amorális „internacionálétól”

Vlagyimir Putyin a Szövetségi gyűléshez szóló éves üzenetében felhívta a figyelmet a nemzetek, nemzetiségek közötti béke megóvására az amorális „internacionáléval” szemben.

"Együtt kell, hogy megbirkózzunk ezzel a kihívással, meg kell védenünk a nemzetek, nemzetiségek közötti békét, azaz társadalmunk egységét, az orosz állam egységét és integritását” – mondta az elnök.

Az államfő szót emelt a politikai konkurencia fejlesztése mellett, szorgalmazta a széleskörű vitát a kulcsfontosságú kérdésekben és a jogvédő mozgalom fejlesztését.


Vlagyimir Putyin államfő ma, Oroszország alkotmányának napján a Kremlben éves üzenetet intéz a Szövetségi Gyűléshez.

Az orosz alkotmánnyal összhangban az elnök évente üzenettel fordul a parlamenthez. Beszédében értékeli az ország helyzetét, a bel- és a külpolitika alapvető irányait.

A Kremlben hagyomány, hogy előre nem közlik a dokumentum fő téziseit. Mindenesetre az a tény, hogy az üzenet az alkotmány napján hangzik el, nem véletlen.

  •  
    és megosztani