12 december 2013, 17:27

Az elnök kijelölte a hangsúlyokat

Az elnök kijelölte a hangsúlyokat

December 12-én Vlagyimir Putyin éves elnöki üzenettel fordult a Szövetségi Gyűléshez, amelyben kitűzte a társadalom és állam kulcsfontosságú feladatait a legközelebbi évekre.

Beszédében, amely több mint egy óráig tartott, az elnök nemcsak a Kremlben összegyűlt vezető politikusokhoz, közéleti személyekhez és vallási vezetőkhöz, miniszterekhez és a régiók vezetőihez fordult. Beszéde az egész társadalomnak szólt. Vlagyimir Putyin kijelölte a hangsúlyokat az ország jövőbeli fejlődésére vonatkozólag. Az elnöki üzenet az orosz alkotmány elfogadásának 20. évfordulóján hangzott el, ennélfogva az államfő elsősorban kiemelte az alaptörvény jelentőségét. Ugyanakkor rámutatott, hogy az alkotmányozó folyamat nem tekinthető véglegesen lezártnak, holtnak. Módosítások lehetségesek, sőt, olykor szükségesek is.

Vlagyimir Putyin a politikai konkurencia mellett foglalt állást, síkra szállt amellett, hogy a helyi önkormányzatot a kor követelményeinek és a józan észnek megfelelően kell átalakítani, azonkívül széles körű vitát kell rendezni a társadalomban az alapvető kérdésekről. Felszólalásának jelentős részét a szociális kérdéseknek szentelte, valamint az orosz honpolgárok millióit aggasztó bevándorlás problémájának. A Szövetségi Gyűlés tapssal fogadta az elnök azon javaslatát, hogy tiltsák be az Oroszországba való beutazást azoknak, akik megsértették az országban való tartózkodás szabályait.

Putyin kiemelten foglalkozott a nemzetközi helyzettel, beleértve az akut problémákat, és Oroszország részvételével e problémák megoldásában. Az államfő síkra szállt a nemzetközi jogelvek szigorú tiszteletben tartása mellett, és óva intett e jogelvek lábbal tiprásának következményeitől.

Az utóbbi időben láthatjuk, hogy az állítólag progresszívabb fejlődési modellnek más országokra való ráerőltetésére irányuló próbálkozások a valóságban regressziót és vérontást eredményeztek. Ez történt a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Szíriában.

Az elnök azon meggyőződésének adott hangot, hogy a továbbiakban is keresni kell azt a megoldást, amely garantálná az iráni békés atomenergetika fejlesztését és a térség, többek között Izrael biztonságát. Putyin rámutatott, hogy éppen az iráni nukleáris program szolgált annak idején érvül a rakétavédelmi rendszer kelet-európai szétbontakoztatásához. Ezek a rendszerek reális veszélyt jelentenek a potenciális ellenfél számára – véli Putyin. Az elnök szavai szerint a világban nem csökken, hanem egyre csak növekszik a katonai-politikai, gazdasági és információs konkurencia. Ennélfogva „senki se áltassa magát azzal, hogy katonai fölényre tehet szert Oroszország fölött. Mi ezt sohasem fogjuk megengedni”.

Az államfő hangsúlyozta üzenetében, hogy Oroszország hajlandó folytatni azt a tevékenységét, amelyik Ukrajna és a Vámunió közeledését szolgálja, ha Kijev kifejezi ez irányú hajlandóságát.

Nem kívánunk senkire semmit sem ráerőltetni, de ha barátaink részéről fennáll a közös munkára való hajlam, mi készek vagyunk folytatni ez irányú tevékenységünket szakértői szinten. Az eurázsiai integrációs projekt az egyenjogúságra és a valós gazdasági érdekekre épül. Azonkívül folytatni kívánjuk Oroszország és Európa újabb alapszerződése kidolgozását.

Ami a belföldi prioritásokat illeti, az orosz állam a közeljövőben fenn kívánja tartani szociális orientáltságát, a szabatos külpolitikát, a hagyományos értékekre épülő társadalom előtti nyitottságát, valamint a gazdaság diverzifikálására irányuló törekvését és saját globális érdekeinek biztosítását.

  •  
    és megosztani