4 november 2013, 10:22

Oroszország a Népi Egység napját ünnepli

Oroszország a Népi Egység napját ünnepli

Oroszországban november 4-én a Népi Egység napját ünneplik. Az ünnepnapot az ország fontos történeti eseményének tiszteletére létesítették, ugyanis 1612-ben a Minyin és Pozsarszkij vezette népi önkéntesek csapatai felszabadították Moszkvát a lengyel-litván megszállóktól.

A 17. évszázad elején súlyos szerencsétlenségek sújtották az országot. Az orosz történelem zavaros időszakként, ill. zűrzavar idejeként tartja számon ezt a korszakot. Akkorára kihalt az első orosz uralkodó dinasztia, a Rurik-ház, káosz és pusztulás uralkodott el az országban – meséli

Oleg Ajrapetov

történész.

Amennyiben az immár 400 évvel ezelőtti eseményekhez fordulunk, láthatjuk, hogy a zűrzavar szörnyű pusztulást jelentett a Moszkvai állam területén élő minden nép számára. A Minyin és Pozsarszkij vezette mozgalom elvileg nemcsak különféle rendeket tömörített soraiban, hanem különböző hitvallású embereket, különféle nemzetiségeket, akik mind rendet akartak teremteni. Hiszen az emberek minden korszakban egy és ugyanazt kívánnak: békében, nyugalomban, jólétben élni, arra törekszenek, hogy lehetőségük legyen tervezni saját jövőjüket.

Amikor az ellenség elfoglalta Moszkvát, Kozma Minyin a következő felhívással fordult honfitársaihoz: „Hitünket és Hazánkat pusztulás fenyegeti, de még megmenthetjük őket. Legyünk készek feláldozni életünket és javainkat, csakhogy megmentsük Moszkvát!” A felkelők bekerítették és elzárták a fővárost a külvilágtól, így a lengyelek nem juthattak élelmiszerhez. A rettenetes éhség miatt kénytelenek voltak macskákkal, kutyákkal, egerekkel táplálkozni. A népi felkelők november 4-én megrohamozták és bevették a hatalmas erődítmény-rendszert alkotó Kitaj-gorodot. Az ellenséges helyőrség meghátrált, a lengyel parancsnokok röviddel ezután aláírták a kapitulációt, majd a helyőrség is megadta magát.

A mai Oroszországban 2005 óta ünneplik a Népi Egység napját. Az oroszok számára ez újkeletű ünnep, de szükség van rá, hiszen konszolidálja a társadalmat, tudatosítja az orosz honpolgárokban, hogy felelősséggel tartoznak az ország jövőjéért – vallja meggyőződéssel Vlagyimir Burmatov politológus.

Egységes nemzetnek érezhetjük magunkat annak ellenére, hogy az orosz honpolgárok különböző vallásúak, különféle nemzetiséghez tartoznak, és nemcsak az oroszt, hanem más nyelveket is anyanyelvüknek tartják. Ez a november 4-i ünnep lényege.

A Népi Egység napján az orosz honpolgárok részéről újból megerősítést nyer az a tény, hogy a zűrzavarnál és a viszálykodásnál többre becsülik az egységet, a nemzetiségek közötti békét és a társadalmi rendet, mert egységes népet alkotnak, amelynek közösek a gyökerei és közös a jövője.

  •  
    és megosztani