24 szeptember 2013, 18:37

Szmolenszk felszabadítása megnyitotta az utat Berlin felé

Szmolenszk felszabadítása megnyitotta az utat Berlin felé

Szmolenszkben a német megszállóktól való felszabadulás 70. évfordulóját ünneplik. 1943. szeptember 25-én rohamos előrenyomulása során a Vörös Hadsereg vereséget mért a nácikra. A felszabadítási ünnep egybeesett a városalapítás 1150. évfordulójával.

Szmolenszk a Dnyeper két partján terül el, kb. 400 km-re Moszkvától. Ősidők óta a város az ország nyugati védőbástyája volt. Ennek bizonyítéka a városi címer. A pajzson ezüst mezőben fekete ágyú és rajta aranymadár látható. Szmolenszknek a történelem során többször idegen hódítók támadásai célpontjává vált. Így volt ez a 17. század elején a lengyel-litván hadak elleni csatákban, majd 1812-ben a napóleoni háborúk során. 1941-ben a Moszkva felé törő hitleri csapatok három hónapra megakadtak a „szmolenszki kapuban” – jegyezte meg a Orosz Hadtörténeti Társaság tudományos igazgatója,

Mihail Mjagkov

.

Kifejezetten a szmolenszki csatában mértek csapást a német villámháború koncepciójára. Német történészek megerősítik, hogy a villámháború nemcsak akadozott, hanem a Szmolenszk környéki harcok során 1941 nyarán meg is hiúsult.

A megszállás évei alatt Szmolenszk megyében partizánháború bontakozott ki. Az illegális mozgalom résztvevői „sínháborút” indítottak a megszállók ellen, felrobbantva a német vasúti szerelvényeket, megbontva az ellenség kommunikációs hálózatát – folytatja Mihail Mjagkov.

1943 szeptemberében bekövetkezett az ősi orosz város felszabadításának ideje. Tiszteljük a Nyugati és a Kalinyini front hőseinek emlékét, akik részt vettek a szmolenszki offenzívában. A hadművelet nehéz volt és nagy véráldozatot követelt. Mindkét fél vesztesége nagy volt. De mi tudtuk, hogy miért harcolunk. A város tulajdonképpen nemcsak vasúti csomópont volt, hanem egyben egyfajta ugródeszka Fehéroroszország további felszabadításához. A németek tisztában voltak azzal, hogy ha Szmolenszk felszabadul, akkor a Vörös Hadsereg is egykor majd Berlin utcáin menetel.

Szmolenszk felszabadításának 70. évfordulója és a városalapítás 1150. évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepségeket rendeztek, amelyek szeptember 25-én tetőznek – mondja a megyei kormányzat képviselője, Igor Szergejev.

Ünnepélyes keretek közt sor kerül a Szmolenszket felszabadító katonák emlékműve alapkövének elhelyezésére, azonkívül ünnepi koncertet adnak a veteránok tiszteletére, valamint színházi előadást Szmolenszk 1150. évfordulója alkalmából.

A nagyközönség pedig feledhetetlen látványban gyönyörködhet: megtekintheti a Rusz pilótacsoport műrepülését. Szmolenszk légterében a pilóták a műrepülés legbonyolultabb elemeit mutatják be. Az ünnepet tűzijáték zárja majd.

  •  
    és megosztani