16 szeptember 2013, 14:06

Katonai iskola: a fizetéstől a presztízsig

Katonai iskola: a fizetéstől a presztízsig

A katonai oktatás rendszere, melynek 2008-2011-es reformja sok kérdést vetett föl, most nagyon bonyolult időszakát éli. Az elkövetett hibák kijavítása párhuzamosan történik a reformokkal, melyek egy olyan katonai oktatási rendszert hivatottak létrehozni, mely megfelel az orosz hadsereg előtt jelenleg álló feladatoknak.

Nyikolaj Pankov, a védelmi miniszter helyettese és kollégái szeptember 12-én  sajtótájékoztatót tartottak, ahol a fő téma az a hír volt, hogy befejezték a katonai főhatóság 2020-ig tartó fejlesztésének tervét, melyben a fegyveres erők összes digitális mutatója részletesen meg van határozva, beleértve a kiképzett tisztek szükséges számát is.

E terv alapján kezdődtek újra a katonai oktatási intézményekbe történő tömeges felvételek, melyek 2013-ban több mint 15 ezer embert jelentettek, közülük 11,7 ezer katonai iskolás növendék, körülbelül 900 katonai akadémiai hallgató és körülbelül 2000 katonai hallgató a polgári egyetemeken lévő katonai oktató központokban.

A katonai iskolai növendékek számának növekedése fenn kell, hogy tartsa a körülbelül 230 ezres létszámot a katonatisztek körében. Katonatisztek képzését 17 katonai egyetem látja el, melyeknek az elnöki rendelet szerint visszaadják történelmi nevüket.

Érdemes megemlíteni, hogy a felvételek számának növekedését a követelmények és verseny növekedése is kíséri, ami azt mutatja, hogy visszatérőben van a katonatiszti hivatás presztízse.

A presztízsre komoly befolyással van az oktatási folyamat tartalma is. A legfontosabb feladatok egyike, hogy felzárkóztassák a katonai oktatás azon területeit, amelyek elmaradnak a polgáritól. Ezek alatt főleg az egzakt tudományokat, a műszaki tudományokat és egyéb  más „általános” tantárgyat kell érteni. Ezt a feladatot mind a katonai egyetemek fejlesztésével, mind pedig a katonai és polgári oktatás együttműködésével, vezető tanárok meghívásával igyekeznek megoldani. Az oktatási folyamatok eszköztárának ellátása is változik: egyre nagyobb szerepet kapnak a számítógépes rendszerek a katonai technikai eszközök gyakorló felszereléseitől a különböző szimulátorokig, melyek lehetőséget biztosítanak, hogy gyakorolják a különböző egységek együttműködését a harctéren.

Egy katonatiszt, egy olyan ember kiképzése, aki bármely pillanatban készen kell, hogy álljon a katonák irányítására, és ha kell meghalni, nem állhat csupán a tananyag megtanulásából és erőnléti gyakorlatokból. A katonai szertartások, hagyományok és szokások azok a tartóoszlopok, melyeken már több ezer éve, az ókor óta nyugszik a hivatásos hadsereg szervezete. Ezen oszlopok megléte nélkül a hadsereg degradálódik, az ország pedig, katonai erő híján, anarchiába zuhan. Most, amikor a katonai erő ismét a függetlenség egyik garanciájává válik, a hadsereg szerepét és harckészültségét, harci szellemét nem lehet túlbecsülni.

  •  
    és megosztani