13 augusztus 2013, 15:58

A román elnök veszélyes határvonalat lépett át

A román elnök veszélyes határvonalat lépett át

Traian Basescu román elnök komoly politikai problémákba ütközött hazájában. Népszerűségi indexe nem haladja meg a 15%, egy új – az elnök mellett elkötelezett – párt kialakítására irányuló próbálkozásai nem vezettek eredményre.

Egy évvel ezelőtt csakis amerikai és európai tisztségviselők beavatkozásának köszönhetően kerülhette el eltávolítását az elnöki bársonyszékből és az elkerülhetetlen bűnügyi eljárást. Basescu utolsó reménységét a szélsőjobboldali szavazópolgárok jelentik. Annak érdekében pedig, hogy megszilárdítsa pozícióit a romániai politikai spektrum szélsőjobbján, a román elnök kész diplomáciai konfliktusokba keverni országát. A romániai ifjúsági mozgalmak aktivistái előtt mondott beszédében Basescu bírálta némely magyar politikusokat, akik autonómiát követelnek az erdélyi magyar kisebbség számára. Már önmagában is fura helyzet, hogy egy államfő másodrendű külföldi politikusok nyilatkozataira reagál, de a román elnök soha nem szalasztja el az alkalmat egy diplomáciai botrány kirobbantására, még ha ennek jelentéktelen az ürügye is. Valószínűleg Basescu úgy látja, hogy a kisebb botrány nem elég, így kijelentette: „Románia elvállalja a vezető szerepet a régióban, hogy rendre utasítsa Budapestet!”.

A román elnök átlépett egy veszélyes határvonalat, közben maga nyilván kettős mércét alkalmaz Magyarországot illetően. Mindazt, amit felháboítónak tart Budapest részéről, önmaga is elkövet azon országok vonatkozásában, ahol olyan etnikai csoportok élnek, amelyeket Bukarest „a román nemzet részének” tart. A román jobboldali politikusokat felingerelte az, hogy Erdélyben egyre növekszik a magyar útlevelek birtokosainak száma. Közben a román hatóságok román űtleveleket osztogatnak Moldovában, Ukrajnában és Szerbiában. Basescu elismeri, hogy Moldova lakosságának többsége nem kíván egyesülni Romániával, de felszólítja a románbarát kisebbséget, hogy követelje az egyesítést és igéri ennek megvalósítását. Traian Basescu, akit saját pimaszsága egyáltalán nem zavarja, nyíltan vallja: „nekem minden megengedett, másoknak meg semmi”. A román elnök az amerikai neokonzervatívoknak köszönhetően jutott a politikai csúcsra, és meglátszik rajta, hogy még mindig nem fogta fel, hogy most más idők járnak és „ifj. George Buchnak” lenni rossz ötlet.

A „regionális vezető szerepre” való aspirációi más kelet-európai országokban csak mosolyt válthatnak ki. Románia nem ellenőrzi saját energetikai készleteit, iparát, sőt, pénzszektorát sem. Az ország gazdaságát tulajdonképpen az IMF delegációja irányítja. Annak érdekében, hogy teljes egészében semmivé tegye a regionális támogatás iránti esélyeit, Basescu kijelentette, hogy Ukrajnának és Szerbiának „még nagy utat kell megtenni addig, míg ott igazi demokrácia lesz”, méghozzá a román elnök szerint a „demokrácia szintjét” a román kisebbség iránti viszony határozza meg.

A román elnöknek nagy szerencséje van, hogy megnyilatkozásait senki sem veszi komolyan, máskülönben egy esetleges regionális koalíció magát Basescut is „rendre utasíthatná”. Azonban ha a román elnök a továbbiakban is a tűzzel játszik, akkor a gyertya valóban a körmére éghet.

  •  
    és megosztani