1 augusztus 2013, 16:11

Palesztin külügyminiszter: Palesztina határai nem szabhatók meg Jeruzsálem problémájának megvitatása nélkül

Palesztin külügyminiszter: Palesztina határai nem szabhatók meg Jeruzsálem problémájának megvitatása nélkül

Az izraeli és a palesztin delegáció washingtoni megbeszélései még nem tárgyalások voltak, hanem csupán azok előkészítése. A tárgyalások beindításának időpontjáról, céljukról és a közvetítők szerepéről Riyad al-Malki palesztin külügyminiszter nyilatkozott az Oroszország Hangjának adott exkluzív interjúban.

– Az orosz KüM üdvözlendőnek tartja az izraeliek és palesztinok közötti tárgyalások felújítását, a szakértők azonban elcsodálkoztak azon, hogy a tárgyalások kizárólag az USA közvetítésével folynak majd. Mi lesz a közvetítői kvartettel, amelynek az Egyesült Államokon kívül Oroszország, az Európai Unió és az ENSZ is tagja?

– Természetesen ez a tény aggodalmat válthat ki. De minden esetben ennek nem a palesztinok az okai. A kvartett tagjai maguk tartoznak felelősséggel ebben a kérdésben. Mindenki látta, milyen aktivitást fejt ki John Kerry amerikai külügyminiszter. A többi közvetítő szintén tehetett volna valamit. Azonban sajnálatos módon mindannyian csupán Kerry külügyminiszter erőfeszítéseinek megfigyelői maradtak.

Az amerikaiak, amikor erőfeszítéseik pozitív eredményre vezettek, ellenőrzésük alá vették a folyamatot. Valóban felmerül a kérdés: vajon nem ássa-e alá mindez a kvartett szerepét? Az Egyesült Államok azonban a kvartett tagja, ennélfogva a jövőben a kvartett többi tagját is bekapcsolhatja a folyamatba.

Nem zárható ki, hogy a kvartett többi tagjának részvételére még szükség lesz. Már tárgyaltak arról, hogy milyen szerepet játszhatna a kvartett különképviselője, Tony Blaira gazdasági problémák megoldásában, többek között a Palesztinának nyújtandó segéllyel kapcsolatban.

– Azaz a kvartettnek marad a gazdaság?

– Szerintem nem lenne helyes, ha a kvartett csupán a gazdasági témákkal foglalkozna, de ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznia kell. A gazdaságon kívül fennáll még a határok kérdése, a biztonsági problémák, Jeruzsálem státusza, a zsidó telepek, a palesztin menekültek, a vízkészletek elosztása. Ahhoz, hogy az izraeli-palesztin tárgyalásokat siker koronázza, az egész nemzetközi közösség – és mindenekelőtt a kvartett – erőfeszítései kellenek. Már csak amiatt is, hogy minél jobban előrehaladnak a tárgyalófelek, annál több tennivalója lesz a legkülönfélébb nemzetközi szakértőnek és szakembernek.

– Oroszországtól Ön elvár-e valamilyen konkrét lépéseket?

– Mi legalábbis nagyon fontosnak tartjuk az Oroszországgal ápolt kapcsolatokat. Mindig is tájékoztattuk az orosz vezetőséget a tárgyalások menetéről. Fejleszteni szeretnénk a kapcsolatokat, így fontosnak tartjuk, hogy Oroszország tájékozott legyen a tárgyalásokon történő folyamtokról. A maga részéről az orosz vezetőség azt szeretné – értelmezésünk szerint – kinevezni saját különképviselőit, akik megfigyelőként lennének jelen a folyamatnál.

– Az izraeli és a palesztin delegáció első találkozójára Washingtonban került sor. Mikor és hol esedékes a következő forduló?

– Egyelőre ezek csak találkozók voltak, nem tárgyalások. A találkozókon megvitatták, hogy hol és miként zajlanak majd a tárgyalások, milyen lesz a mechanizmusuk, milyen szerepet fog játszani az Egyesült Államok. Döntés született, hogy a tárgyalások a muzulmán böjtös hónap, a Ramadán után indulnak be. Közvetlenül a böjtöt követően lesz néhány ünnepnap – augusztus 11-ig. A tárgyalások augusztus 11. után kezdődhetnek meg.

– De milyen felszínen zajlanak majd a tárgyalások?

– Jeruzsálemben vagy Jerikóban. Vagy felváltva: hol Jeruzsálemben, hol Jerikóban. Az a fő, hogy a találkozókat felváltva rendezzék meg izraeli és palesztin területen.

– Igaz-e, hogy Palesztina jövendőbeli határainak problémája kerül a megbeszélések homlokterébe?

– A tárgyalásokon megvitatásra kerül minden vitás kérdés. Megállapodtunk, hogy az első stádiumban a biztonsági és a határproblémát vitatjuk meg. Azonban Palesztina határait lehetetlen megszabni Jeruzsálem és a zsidó telepek problémájának megvitatása nélkül! Előzetes megállapodás született arról, hogy minden konkrét kérdésben a többi kérdéssel összehangolva születik döntés.

– És mi legyen a HAMASZ álláspontjával? Hiszen a HAMASZ régóta bizalmatlansággal tekint az efféle tárgyalásokra?

– A HAMASZ kifejezésre juttatta álláspontját a tárgyalások újrafelvétele kérdésében, és mi tisztelettel viszonyulunk a mozgalom állásfoglalásához. Mahmud Abbasz palesztin elnöknek azonban megvan a meghatalmazása arra, hogy tárgyalásokat folytasson a palesztin nép nevében. Erre vonatkozólag elvi megállapodás létezik Haled Mesallal, a HAMASZ mozgalom politikai bizottsága vezetőjével. Azzal a megkötéssel persze, hogy az izraeliekkel folytatott tárgyalásokon elért minden megállapodást népszavazásra fognak bocsátani Palesztinában. Mi ehhez a megállapodáshoz kívánjuk tartanai magunkat.

– Lemondtak-e a palesztinok azon szándékukról, hogy az ENSZ teljes jogú tagjai legyenek?

– Folytatjuk tevékenységünket abban az irányban, hogy a palesztin állam az ENSZ tagországa legyen. Azonban látjuk, hogy ezen a téren problémák merültek fel a Biztonsági Tanácsban. Palesztina ENSZ-tagsága ellen fellépett az USA. A BT egyes más tagországai szintén nem támogatják ezt a lépést, nekünk pedig legalább 9 szavazat kellene a 15-ből. Most már reménykedünk abban, hogy a felújuló tárgyalásoknak köszönhetően sikerül kedvezőbb feltételeket teremteni ehhez.

  •  
    és megosztani