31 július 2013, 18:50

Az orosz állam először emlékezik meg az első világháborúban elesett hősökről

Az orosz állam először emlékezik meg az első világháborúban elesett hősökről

Augusztus elsején Oroszországban először tartják meg állami szinten az első világháborúban elesett katonák emléknapját. Németország 1914-ben ezen a napon üzent hadat Oroszországnak. A háborúban 15,5 millió orosz katona harcolt, ami az ország felnőtt férfi lakosságának csaknem a felét tette ki. Minden tízedik katona a harcmezőn maradt. Sok millióan megsebesültek vagy nyomtalanul eltűntek.

Az első világháború 1914. július 28-án kezdődött, amikor a Habsburg-monarchia megtámadta Szerbiát. A háborúban összesen 38 ország vett részt. Az orosz cár, II. Miklós mozgósítást rendelt el, ami ürügy lett Németország számára ahhoz, hogy hadat üzenjen Oroszországnak. Oroszország nem törekedett hódításra – állítja

Leoniyd Resetnyikov

történész.

Nem maradhattunk ki a háborúból. Ebben az esetben árulók lettünk volna barátaink iránt. A közelmúltban jöttem vissza Szerbiából. Ott napirenden áll az a kérdés, hogy emlékművet állítsanak II. Miklós cárnak és az Orosz Hadseregnek. A szovjet időben az első világháború mintha feledésbe merült volna. Most itt az ideje, hogy visszanyerjük történeti emlékezetünket. A mai Oroszország számára nagy jelentőséggel bír, hogy az első világháborúban elesetteknek most már van emléknapja.

A tények amellett szólnak, hogy az 1917. évi februári forradalom pillanatára Oroszország már készen állt arra, hogy sikeresen folytassa a hadi cselekményeket. Az ország fegyverbe állított és a harcmezőre vezényelt 60 hadtestet az 1914 augusztusában rendelkezésre álló 35 hadtest helyett. A fronton harcoló alegységek harci képessége mellet szólnak a komoly offenzívák. Winston Churchill, aki az első világháború idején a brit flotta vezetője volt, egyszer megjegyezte, hogy a sors igazságtalan volt Oroszország iránt: „már kezében volt a győzelem, amikor hirtelen egyszer csak földre esett”. A Breszt-Litovszkban 1918-ban aláírt különbéke miatt, amelyet a bolsevik hatalom kötött Németországgal néhány hónappal a háború befejezése előtt, Oroszországot nem hívták meg Versailles-ba a békekonferenciára. Később Oroszországnak a keleti fronton játszott döntő szerepe nemcsak a nyugati, hanem a szovjet történelemkönyvekben is feledésbe merült. Újabb emléknap születése Oroszország naptárában azt bizonyítja, hogy a köztudatba végre-valahára kezd visszatérni ez a fontos és aktuális téma – véli Jelena Rudaja történész.

Nemcsak azért kell visszaállítani a történeti emlékezetet Oroszországnak az első világháborúban játszott szerepéről, hogy nemzeti büszkeségünknek udvaroljunk, hanem azért is, hogy megteremtsük a történeti tudat folytonosságát. A múlt tanulságainak megértése nélkül nem oldhatjuk meg a mai problémákat sem.

Ezekben a napokban Moszkvában az Állami Történeti Múzeumban bemutatják az első világháborúban elesett orosz hősök emlékműve 15 vázlatrajzát, amelyeket egy pályázat keretében dolgozták ki. Augusztus 15-én a pályázat hivatalos honlapján folyó szavazás eredményeinek figyelembe vételével külön zsűri teszi közzé a nyertes nevét. A közadakozásból állítandó emlékművet a jövő évben avatják fel Moszkvában az első világháború centenáriuma alkalmából.

  •  
    és megosztani