21 július 2013, 15:53

A Romanov-ház évfordulója

A Romanov-ház évfordulója

Július 21-én Oroszország az orosz állam számára fontos évfordulót ünnepel. Pontosan 400 évvel ezelőtt a moszkvai Kreml Nagyboldogasszony székesegyházában megkoronázták I. Mihály orosz cárt.

A 16 éves serdülő ifjú az ország számára nehéz időszakban került a trónra, vele kezdődött el a Romanov-dinasztia korszaka, ez pedig meghatározta azt az utat, amelyen Oroszország az elkövetkező 300 évben haladt. Az utolsó Romanov II. Miklós cár volt, akit a bolsevikok 95 évvel ezelőtt, 1918 júliusában lőttek le, a forradalmat követően.

I. Mihály megválasztására 1613 februárjában, a Tartományi Tanácsban került sor. Annak ellenére, hogy meglehetősen sok jelölt volt a trónra, szinte az összes szavazatot a fiatal Romanov kapta – mesélte Andrej Szaharov történész.

Az ő jelöltségénél egymással ellentétes erők találkoztak. Először is, ő egy fiatal ifjú volt, az akkori arisztokrácia pedig, a bojárok, úgy vélték, hogy könnyen irányítani fogják, ilyen módon a bojárok hatalmát gyakorolva. Másodszor pedig, I. Mihály a kozákok nagy támogatását élvezte, ez pedig hatalmas katonai erő volt. Támogatták a Romanov családot és gyakorlatilag kényszerítették a bojárokat I. Mihály megválasztására.

I. Mihály az ország számára nehéz időben foglalta el a trónt, a polgári zavargások, idegen megszállók és a hatalom belső újraelosztása idején. A megválasztástól a koronázásig több hónap telt el, amelyek az ország számára drámai eseményekkel voltak telítve. Ez idő alatt az újonnan megválasztott, nem az évei alapján bölcs uralkodónak sikerült maga köré vonnia a támogatóin kívül az ellenfeleit is – állítja Mihail Mjagkov történész.

I. Mihály nem volt kiemelkedő politikus, mint Rettegett Iván vagy Nagy Péter, nem nevezhető karizmatikusnak. Nagyon betegeskedő volt. Ez azonban az összes első Romanovra jellemző volt: nagyon fiatalon kerültek trónra és betegeskedőek voltak. Emiatt szinte egyből az idősebb, jóval tapasztaltabb politikusok gyámsága alá kerültek. Az orosz történelemnek ebben az időszakában, rögtön a zavaros időket követően ez volt a legésszerűbb. A Romanovok helyes döntése volt, hogy nem tettek hirtelen lépéseket, fokozatosan megerősítették a hatalmukat és tekintélyt vívtak ki.

Az első Romanov 32 éven át uralkodott. Az uralkodását egy erős központosított hatalom jellemezte az ország egész területén, újjáalakult az orosz hadsereg, létrejöttek az első vasművek és fegyvergyárak. I. Mihály úgynevezett ”Örök békét” kötött Svédországgal, amely alapján Oroszország visszakapta az észak-nyugati területeit. Diplomáciai kapcsolatot létesített Lengyelországgal, amelynek köszönhetően IV. Ulászló lengyel király és Litvánia nagyhercege lemondott az orosz trónigényéről.

I. Mihály uralkodása több évszázadra meghatározta Oroszország fejlődését. Az orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárkája a következőt mondta erről:

Tudjuk, hogy a Romanov-dinasztia 300 éves uralkodása alatt országunk egy kis államból nagyhatalommá vált a Balti-tengertől egészen a Csendes-óceánig. Oroszország az első világháborút megelőzően figyelemreméltó gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésen ment keresztül. Ez pedig az orosz nép erejéből valósult meg.

  •  
    és megosztani