15 július 2013, 14:20

Asit K. Biswas: nagy változásokon megy át a világ

Asit K. Biswas: nagy változásokon megy át a világ

A Nemzetközi Kiállítási Iroda (BIE) szabályai szerint minden város, amelyik igényt tart a világkiállítás megrendezésére, szimpóziumot hív össze, amelyen áttekintik az Expo-kérelem témáját.

Adott esetben Jekatyerinburgról van szó, amely a 2020-as világkiállítás megrendezésére jelentkezett. Csütörtökök az Urál fővárosában megnyílt a Globális értelem (Global Mind) szimpózium, amelyen részt vesznek orosz és nemzetközi szakértők, köztük

Asit K. Biswas

, a Vízkészlet-gazdálkodási Központ megalapítója. Ez a mexikói központú nonprofit szervezet a vízkészletek kutatásával és olyan projektek kidolgozásával foglalkozik, amelyek célja az ivóvízhez való állandó hozzájutás biztosítása. A szervezet és a megrendezésre kerülő világkiállítás közötti kapcsolatot világítja meg tudósítónk a Biswas úrral készített interjúban.

Asit K.Biswas

az International Journal of Water Resources Development főszerkesztője.

Az Ön által kialakított központ fő feladatának az új kutatásokat, az információk összegzését és terjesztését tekinti. Mindez teljes mértékben megfelel a Global Mind jekatyerinburgi szimpóziumon javasolt témának. Véleménye szerint, az Önök munkája hogyan szerepelhetne a világkiállításon?

Az Expo 2020, amennyiben Jekatyerinburgban kerül megrendezésre, elsősorban a globalizáció miatt lesz nagy jelentőségű. A globalizáció folyamata egyre láthatóbb minden területen. Ami a vízkészleteket illeti, a közeli 20 évben jelentős változások várhatók. Alapvetően a globalizáció okozza ezeket a változásokat. Egyes változások pozitívak, mások nem. Az egyik alapvető probléma, amivel a világ szembekerül az elkövetkezendő 20-25 év múlva, hogy a népesség jelentősen megnő. Ha nem változtatunk az energetikai, a víz-, az élelmiszer és más természeti készletek metodikáján, nehéz helyzetbe kerülünk. Már nem viselkedhetünk úgy, mint korábban. Következésképp, szükség van a gondolkodásmód megváltoztatására. Ebben a vonatkozásban az Expo 2020 megfelelő hely arra, hogy megvitassuk a várható nemzetközi problémák megoldásának útjait. Ez elérhető a megközelítések fejlesztésével, a technológiákkal és a világ országai pénzügyi lehetőségeinek alkalmazásával. Ha az Expo 2020 színhelye Jekatyerinburg lesz, ez nagy jelentőségű lehet a jövő szempontjából.

Az Ön által vezetett központ milyen problémákat lát a harmadik világban a globalizáció körülményei között?

A Központ igyekszik demonstrálni, hogy egyes városok vagy a harmadik világ országai, illetve olyan gyorsan fejlődő államok, mint Brazília, Oroszország, India és Kína miként oldották meg a vízkészletekkel összefüggő problémákat a rendelkezésükre álló technológia és irányítási módszer alkalmazásával. Mi szeretnénk az Expo 2020 kérelmére vonatkozó témát felhasználni arra, hogy a sikeres tapasztalatot megosszuk más országokkal. Feladatunknak tekintjük a víz-, az energia, az élelmiszer és más természeti készletek állapotának előrejelzését 2020-ra és a távolabbi jövőre vonatkozóan. Mondjuk akár 2050-re vonatkozóan is, amikor a világ lakossága eléri a 9 milliárd főt. Előre kell látni, hogy milyen módon biztosítható a megfelelő mennyiségű élelmiszer, víz, energetikai készlet, föld, miként tartható fenn a környezet ökológiai szilárdsága. Az általunk elvégzett kísérletek lehetővé teszik, hogy derűlátóan tekintsünk a jövőbe. Megértjük, hogy bizonyos követelmények betartásával elérhető az életminőség javulása akár tízmilliárdos lakosság esetén is. Erről mi meg vagyunk győződve.

Az Ön központjának szakértői szerint melyek azok a stratégiák, amelyeket globális szinten követve biztosítható a vízkészletek adekvát és szilárd irányítása?

Kevesen tudják, hogy Phnom Penhben – Kambodzsa – a vízminőségének ellenőrzése jobb, mint mondjuk Londonban vagy Los Angelesben. Mi igyekszünk átvenni a tapasztalatot, megvizsgálni, hogyan sikerült a kambodzsai fővárosnak ez a csoda. Phnom Penh az utóbbi 20 évben megelőzte a nyugati országok számos városát a víz minőségét illetően. Tanulmányozzuk Szingapúr, Tokió, Törökország tapasztalatát, hogy bemutassuk: megoldható a lakosság minőségi ivóvízzel való ellátása. Hatékonyabbá kell tenni a tervezést, az ellenőrzést. Tudjuk, hogyan kell a vízkészletek irányítását megfelelően végezni. Meg kell győződnünk a módszer hatékonyságáról a világ különböző részein. Így, garantálni lehet, hogy sem 2020-ban, sem később nem lesz probléma az ivóvízellátással.

Hogyan értékeli Ön a vízkészlet helyzetét Oroszországban?

Sajnos nem rendelkezem elégséges információval. De az a benyomásom, hogy Moszkvában, Szentpéterváron és Jekatyerinburgban nincs vízhiány, bár a minőség kívánni valót hagy maga után. A kérdés az, hogyan biztosítható Oroszország minden polgára számára a tiszta ivóvíz, a tiszta csapvíz. Ami az öntözést, az élelmiszertermelést illeti, nyilván az orosz agrárszektornak el kell érnie a hatékonyabb vízfelhasználást, hogy csökkentető legyen a víztartalékok vállalati felhasználása. Vonatkozik ez a vízi energiára is. Hogyan növelhető a vízierőművek munkájának hatékonysága a lakossági áramellátásban?

A vízminőség az egész világos probléma, nemcsak Oroszországban. Igen élesen vetődik fel ez a probléma az Egyesült Államokban. Mindenütt meg kell előzni a folyók és a tavak szennyeződését. Oroszországban is, más államokban is megfigyelhető a szennyeződés. De mi tudjuk, hogyan kell nagyobb veszteségek nélkül megoldani ezt a problémát. Itt a fő dolog, hogy az Oroszország számára megfelelő módszert kell kiválasztani, alkalmazni, hogy a jövőben radikálisan megváltozzon a vízkészletek irányításának korábbi módja.

 Milyennek látja Jekatyerinburg esélyeit az Expo 2020 megrendezésére?

Azt hiszem, hogy Jekatyerinburgnak jók az esélyei. Őszintén bízom abban, hogy Jekatyerinburg megkapja a jogot az Expo 2020 rendezésére. Ez nemcsak a város, de Oroszország számár hasznos lenne, miután bemutathatnánk, milyen feladatokat lehet elvégezni ezen a területen. Így például 2020 szeptemberére a városban hatékonyabbá tennék a vízkészletek irányítását, és ebben a vonatkozásban Jekatyerinburg egyike lehetne a világ legjobb városainak. Az Expo 2020 résztvevői így felismernék, hogy más városok ugyancsak elvégezhetik ezt a munkát hat-hét év alatt, ahogyan Jekatyerinburg. Vagyis a világkiállítás egyfajta vitrin lenne, amely élvezné a politikusok, a világ lakosainak támogatását. Meggyőződésem, hogy Jekatyerinburg jó példát mutathat a világnak a vízkészletek irányítását illetően.
  •  
    és megosztani