11 július 2013, 14:37

Egyiptom: forradalom a ramadán idején

Egyiptom: forradalom a ramadán idején

Nem kétséges, hogy a közeli napokban tovább nőhet a halottak és a sebesültek száma Egyiptomban, miközben a konfliktusban részes felek egyike sem akar polgárháborút.

Sem a Muzulmán Testvériség, sem pedig a hadsereg. Az iszlamisták többsége tudatában van annak, hogy nem számíthat nagy néptömegek önfeláldozására. De ezek a tömegek a fegyveres erőkért sem hajlandók vállalni a kínokat.

Ugyanakkor a Muzulmán Testvériség objektíven érdekelt abban, hogy több vér ömöljön ki, mert ezzel megtarthatná befolyását Egyiptomban a poszt-Murszi korszakban is. Nem kerülne vissza a marginális csoport helyzetébe, amiben az elmúlt években volt. Így az iszlamisták nem békélhetnek meg annak a rendszernek a bukásával, amelyet maguk próbáltak lábra állítani.

Nem is volt ez számukra könnyű feladat: hatalomra jutásukkal – a nemzetközi támogatás ellenére is – folyamatosan romlott a helyzet. A szalafiták szemrehányást tettek neki,hogy nem elég „iszlamisták”.A világi erők tiltakoztak amiatt,hogy a hatalmi struktúrákban minden tisztséget elfoglaltak. Más felekezetek hívei pedig igyekeztek megmenekülni a lincselés elől, amivel a fanatikusok fenyegettek, akik magukat az igazi egyiptomi identitás hordozóinak tartják.

Időközben azonban a hadsereg felismerte, hogy nincs távlata a felhatalmazások megosztásáról kötött informális egyezménynek (a politikai hatalom a Muzulmán Testvériségé, a gazdasági a hadseregé), miután az iszlamisták átfogó diktatúrát akarnak saját vallási szektájuk javára.

Hamar szertefoszlottaz az illúzió, hogy a választások eredményeként Egyiptomban beköszönt a szabadság. Az eredmény: számos áldozat, akiket kétes körülmények között gyilkolt meg a rendőrség, újságírók, akik nem mernek beszélni és nincs is lehetőségük erre, sok ezer károsult, sebesült.

A hadsereg, a „nép barátja” nem óhajtja biztosítani a különböző vélemények kifejezésének szabadságát, nem igen gondoskodik arról, hogy olyan új kormány jöjjön létre, amelyik valóban javaslatot tenne a gazdasági problémák megoldásának lehetőségeire. A hadsereg fő érdeke, hogy megőrizze saját előjogait. Ebben az értelemben nyilván az összetűzések a következő hetekben is folytatódnak. De az is kiderül majd, hogy kik ülhetnek a tárgyalóasztalhoz, melyik erőnek milyen szerepe lesz a jövőben.

A most elkezdődött ramadán olyan időszak, amikor mindenekelőtt a vallási invektívák hallhatók.

Közben pedig a turisták, akik jelentős mértékben hozzájárultak az egyiptomi költségvetéshez, lemondják a látogatásokat.

Bárhogy is alakuljon a politikai helyzet, az eljövendő kormánynak - ha rendet akar tenni - sokkal nehezebb dolga lesz, mint a korábbinak.

  •  
    és megosztani