11 július 2013, 18:44

Arkagyij Csernyeckij: a Globális értelem elválaszthatatlan a globális információs térségtől

Arkagyij Csernyeckij: a Globális értelem elválaszthatatlan a globális információs térségtől

Jektyerinburg oroszországi város pályázik az Expo 2020 megrendezési jogára, és a benevezési kampány keretében az Urál-vidéki városban megrendezték a Globális értelem szimpóziumot. A résztvevők előtt felszólalt az orosz parlament felsőházának tagja – Arkagyij Csernyeckij –, aki többek között hangoztatta:

Jekatyerinburg máris bevonult az egyetemes világkiállítások történetébe: Franciaország térképe, amelyet Jekatyerinburgban készítettek uráli drágakövekből és fémekből, nagydíjat kapott a párizsi világkiállításon 1900-ben.

A világkiállítás megrendezése 2020-ban Jekatyerinburgban nagyszerű alkalmat kínál arra, hogy az egész világközösség felfedezze magának azt a várost, amelyet Nagy Péter cár alapított rendeletével 1723-ban. Jekatyerinburg napjainkban Oroszország legdinamikusabban fejlődő városa, fejlett és változatos gazdasága van, vezető szerepet tölt be az orosz városok körében a befektetési vonzerő tekintetében. Ipari nagyváros lévén, Jekatyerinburg a „humán intellektuális tőke” központjává válik a felsősoktatás és tudomány szférájában felhalmozott készleteinek köszönhetően.

Az Expo 2020 egyetemes világkiállítás közrejátszhat abban, hogy Jekatyerinburg az intellektuális viták világfórumává válik, azonkívül újabb hatalmas ösztönzést kap a fejlődéshez, ami teljes egészében egyezik az Expo kiállítási világmozgalom céljaival és feladataival.

Az Expo 2020 Oroszország által javasolt témája – a Globális értelem – próbálkozás arra, hogy minden oldalról megvizsgáljuk korunk egyik leghatásosabb jelenségét, a globalizációt, annak következményeit, a vele járó veszélyeket és kihívásokat.

A soknemzetiségű, többfelekezetű, a kultúra terén gazdag hagyományokkal rendelkező, dinamikusan fejlődő mai Oroszország kiváló helyszín a véleménycserére, tapasztalatcserére, a globális napirend kidolgozására.

A globalizáció történeti, gazdasági és társadalmi-kulturális folyamat, amelyik jelentős mértékben az új kommunikációs közösséget szülő mikroelektronika és információs technológiák átfogó fejlődésére épül. A globális értelem napjainkban elválaszthatatlan a globális információs térségtől. Rohamosan fejlődve az információs térség a legkomolyabb hatást gyakorolja a globalizációs folyamatokra. Az internetnek köszönhetően a világ egységes információs térséggé alakult át.

A globalizáció fogalmának jelenleg annyi értelmezése van, amennyi megközelítés a globalizáció elemzéséhez. Ebből kifolyólag pályázatunkban ezt a nagyszabású témát 5 altémára bontottuk fel: globalizáció és innovációk, globalizáció és kultúra, globalizáció és gazdasági folyamatok, globalizáció és társadalom, globalizáció és az élet minősége.

Remélem, mai eszmecserénknek meglesz a gyakorlati haszna és sikerül hiányt pótolni az eddig egyelőre nem eléggé kutatott jelenségben, a globalizációban. Azonkívül remélem, hogy lesz lehetőségünk folytatni vitánkat Jekatyerinburgban az 2020-as világkiállításon.

  •  
    és megosztani