5 július 2013, 20:49

Nagy Moldova-Románia az EEK-ban (Második rész)

Nagy Moldova-Románia az EEK-ban  (Második rész)

A Gallup Intézet júniusi közvélemény-kutatása szerint az Európai Unió hat országának polgárai úgy vélik, hogy a szövetség rossz irányban halad. Franciaországban a lakosság kétharmadának ez a véleménye, Lengyelországban minden ötödik embernek. A válaszadók csak egyharmada bízik az európai politikusokban. Nagy-Britannia arra készül, hogy népszavazást tartson az EU-ból történő kilépésről.

Nyilvánvaló, hogy az emberek csalódnak az európai integráció eszméjében. Ugyanakkor egyre nagyobb érdeklődést kelt egy másik nemzetközi integrációs projekt - az Eurázsiai Gazdasági Közösség (EEK). E szervezetet a tőke szabad mozgása, a közös vámtarifa, és közös piac bevezetése céljából hozták létre. Erős lendületet adhat az egykor közelálló népek és gazdaságok fejlődésének. Alekszandr Dugin eurázsia ideológusa, filozófus és politikus úgy véli, hogy Romániának minden alapja megvan, hogy közelebbi pillantást vegyen az eurázsiai projektre. Hiszen ha csatlakozik hozzá, akkor reális esélyt kapna a Moldovával történő egyesüléshez. Ugyanakkor sok gazdasági problémáját is megoldhatná. De vajon mennyire lehetséges az ilyen geopolitikai fordulat az Európai Unió tagja számára? Alekszandr Dugin ezzel kapcsolatban elmondta:

Románia egyértelműen az Európai Unió periférián áll, ott alacsonyabb szinten foglal helyetl, mint a hátrányos helyzetű Spanyolország, Olaszország, Görögország, Portugália, Írország. Európában téves, negatív elképzelés alakult ki románokról. Egyes korrupciós esetek alapján véleményt alkotnak az egész nemzetről.

Szégyenletes helyzet olyan nemzet számára, amelynek nagy multú ortodox kultúrája van! A valóságban, a román közösség számunkra az egyik legérdekesebb, mély, szellemileg hozzánk közel álló európai nép. Gondolom, hogy Románia integrálódása eurázsiai térségbe az ortodox, kulturális identitás jegyében valósulhatna. Az eurázsiai közösség keretében ez az ország nem csak gazdasági és területi kérdéseit megoldhatná, hanem szívélyesfogadtatásra is találna, ott egyenrangú partnernek tekintenék, ami nagyon fontos nemzeti identitás szempontjából.

Nehéz elképzelni az ilyen fejleményeket. Hiszen egyelőre hideg szél fúj Bukaresttől a Kreml felé. Orosz politikusok minden szava mögött ott veszélyt sejtenek. Van-e remény, hogy Románia az eurázsiai választás irányban fordul? Alekszandr Dugin szerint:

Természetesen fontos szerepet játszott az a tény, hogy régóta a harmadik erő – az atlantisták – választottak el minket. Igyekeznek szembeállítani minket egymással, ellenségeskedés légkörét teremtik meg. De ez elmúlik. Egykor közös civilizáció alapján találkozunk és megismerjük egymást. Már megtesznek első lépéseket ebbe az irányba. És úgy vélem, itt nem is politikusok, nem a kormány képviselői játszanak majd fontos szerepet, hanem a szellemi elit, amely képes megváltoztatni a légkört, és megteremteni a megértést.
  •  
    és megosztani