24 június 2013, 15:17

Erik Bettermann: Mindig követnünk kell a tolerancia elvét

Erik Bettermann: Mindig követnünk kell a tolerancia elvét

Minden különbözőség dacára is a II. világháborút követően éppen a tömegtájékoztatás járult hozzá ahhoz, hogy Európában az emberek többé ne lőjék egymást. Ezt Erik Betterman, a Deutsche Welle Rádió vezérigazgatója jelentette ki a Bonnban a Globális Médiafórum keretében.

A Deutsche Welle a II. világháború után jött létre, azzal a céllal, hogy látható legyen: a náci rendszer mellett létezik egy másik Németország – állapította meg Bettermann. Németország sokáig kereste külpolitikai szerepét, és a Deutsche Welle, mint a szövetségi köztársaság része, ebben részt vállalt.

A háborút követő sok évvel Oroszországban is javult Németország megközelítése. Betterman, mint a Rádió vezérigazgatója látogatott el Oroszországba. „Nagyszerű tapasztalat volt ez, annak érzékelése, hogy milyen rokonszenvvel, érdeklődéssel, türelemmel fogadtak bennünket Oroszországban”.

Bettermann szerint az emberek napjainkban nagy érdeklődést mutatnak a béke kontinense iránt, ami alatt az Európai Uniót és Oroszországot értik. „Látjuk szerepünket a kulturális hidak építőiként. Ami pedig az újságírói anyagokat illeti: nem feltétlenül szükséges, hogy a német és az orosz média álláspontja azonos legyen, de a tolerancia elvének fontos a jelentősége. A kölcsönös kritika ellenére is úgy gondolom, hogy a II. világháborút követően a média hozzájárult ahhoz, hogy többé nem lövünk egymásra. Ezt óriási eredménynek tartom”.

Nemrégiben a Deutsche Welle román nyelvű honlapján kritikus hangvételű kommentárt tettek közzé az Oroszország Hangja Rádió címére. Ez tulajdonképpen reagálás volt az Oroszország Hangja román szerkesztőségének publikációjára. Bettermann az eset kapcsán rámutatott: „Semmi rosszat nem találok abban, hogy eltérőek álláspontjaink, és bíráljuk egymást. Nem gondolnám azt, hogy az Oroszország Hangja nem bírálhatja a Deutsche Welle-t. A mi orosz programjaink nem mindig kapnak támogatást az Önök szerkesztősége részéről. Ez érthető. De mindig tartanunk kell magunkat a tolerancia elvéhez. Románia most nehéz helyzetben van. Egyrészt tagja az Európai Uniónak, másrészt keleten Moldovával, a volt szovjet köztársasággal határos. Mindez eléggé bonyolítja a helyzetet.

Ami pedig az adott publikációt illeti: van objektív riport és van kommentár, amelyben az újságíró saját véleményét fejte ki. A kommentár nem mindig tükrözi a Rádió álláspontját”.

A II. világháború borzalmai és a hidegháború idején mind Nyugat-Németországban, mind pedig a Szovjetunióban létező ellenségkép dacára, országainkat történelmileg sok minden fűzi egybe. Gondoljunk az arisztokrata házak közötti rokoni kapcsolatokra. Bettermann szavai szerint az oroszok most jobban érdeklődnek Németország, mint a németek Oroszország iránt. „Meglehet, hogy munkálkodni kell azon, hogy nőjön a z Oroszország iránti érdeklődés. Úgy gondolom, hogy az Oroszország Hangja Rádiójelentős mértékben hozzájárul az országaink közötti kulturális hidak építéséhez. Nagy sikereket kívánok Önöknek”.

  •  
    és megosztani