7 június 2013, 17:37

Oroszország, ahogy egy lengyel újságíró látja

Oroszország, ahogy egy lengyel újságíró látja

Nem igaz, hogy a történelemnek óhatatlanul meg kell osztania az oroszokat és a lengyeleket. Ilyesmit csakis azok állíthatnak, akik azt akarják, hogy a két nemzet soha ne béküljön ki, akik azt akarják, hogy örökre ellenségek maradjunk. Minden totalitárius rendszer valaki elleni harcra építette impériumát. Az ellenség változhatott, de nem az ellene folyó küzdelem céljai, éspedig egy olyan rendszer kialakítása, amely abszolút hatalomhoz – totalitarizmushoz – vezet.

Amikor az

Oroszország Hangja

lengyel szerkesztősége megkapta ezt a levelet, megértettük, hogy nem kell tépelődni a kérdésen.

Dariusz Cychol

lengyel újságíró, szerkesztő Oroszország északi részén lévő kis településre szeretett volna eljutni, és ehhez kérte közreműködésünket. A Szovjetunióba kitelepített lengyelek első transzportja 1940 februárjában érkezett ebbe a faluba, és az újságíró szerette volna meglátogatni azt a helyt, ahova egykor rokonai kerültek.

„Miért van így? Mi okból senki sem próbál szembeszállni azzal a sztereotípiával, hogy a történelmi múlt – amennyiben szenvedésekkel járt – megosztja a nemzeteket? És ha a nemzetek szenvedésének oka közös volt, például, a leigázó totalitárius rendszer,”

Nehéz olyan oroszt találni, aki határozottan kijelentené, hogy gyűlöli, ill. ellenszenvet érez a lengyelek iránt. Minálunk ugyanaz a helyzet: elítéljük a rendszert, amelyik a Szovjetunióval társul tudatunkban, de hangsúlyozzuk az oroszok iránti rokonszenvünket. Mindez oda vezet, hogy az utóbbi évtizedben a lengyelek és oroszok kapcsolatainak elégtelen szintje a politika, de semmiképpen sem a két ország társadalmában kialakult hangulatnak eredménye.

Csináljunk együtt valami jót: írjunk arról, ami a fájdalom révén összetartana, összefogna bennünket. Az újságírói kezdeményezések hadd előzzék meg a politikai indítványokat! Ha már így alakult egykor, – mi és azok, akiket mi, a médiák, szolgálunk, olvasónk, nézőink és hallgatóink – induljunk el ezen az úton és publikációinkkal ihlessük meg az orosz és lengyel hatóságokat. Egyébként ez a mi szakmai kötelességünk” – írta kollégánk, Dariusz Cychol.

Dariusz már útban van Arhangelszk felé. Egyszerű gépkocsival utazik Novgorod Velikij, Vologda és Nyandoma városokon át Oroszország északi részére. Sem a lengyel újságíró, sem az Oroszország Hangja szerkesztősége nem tartja extrémnek vagy újítónak ezt az utazást.

Mi csupán lengyel kollégánknak segítünk oroszországi találkozókat megszervezni, és ezt szakmai kötelességünknek tartjuk. Egy hónapon belül Dariusz néhány írását fogjuk közzétenni, egyebek között az utazás során készített riportját is.

  •  
    és megosztani