31 május 2013, 12:16

Európa és az iszlám

Európa és az iszlám

Az Európai Unió számos országában követtek el erőszakos cselekményeket a bevándorolt muzulmánok. Mindez a jövőben különféle következményekkel járhat.

Ezek között említhető a társadalom megosztottsága, a nácizmus újjászületésének veszélye, Európa gyorsított iszlamizálódása, vagy akár a nyílt etnikai szembenállás is. A szakértők annyiban egyetértenek, hogy Európa civilizációs zsákutcába jutott.

Valójában Európa iszlamizálódása mítosz, amelyet az öregedő kontinens őslakossága gondolt ki. Sietősen keresik, milyen veszélyek fenyegetik identitásukat – állítja Raphael Liogier, az Aix-en-Provence-i Politikai Kutatások intézetének professzora. Szerinte az európai társadalom korlátozza a bevándorló muzulmánok lehetőségeit, és emiatt nem fogadják ők el az eruópai értékeket.

Mihail Remizov, az orosz Nemzeti Stratégia Intézetének elnöke nem osztja a francia professzor álláspontját.

A bevándorlók nehéz helyzetbejutott emberek. Sokan közülük gazdasági menekültek. Kiveti őket a társadalom, ahová érkeznek. De maguk is elvetik ezt a társadalmat, ingerli őket a kulturális és szociális idegenség. Így természetes az ellenséges érzületük az iránt az iránt a társadalom iránt, amelybe bekerültek. Nehéz helyzetük miatt jó közeget adnak a vallási alapú radikális eszmék terjesztéséhez.

A migráció kérdése a 70-es évektől vetődik fel élesen Európában - mondja Alekszej Malasenko professzor. Igaz, kezdetben az európaiak nem túl nagy figyelmet fordítottak erre a problémára. Nem látták előre, hogy a bevándorlók az európai lét állandó tényezői lesznek. Próbálkoztak különféle variánsokkal: asszimiláció, adaptálódás, multikulturalizmus. Malasenko szerint ezek a kísérletek kudarcot vallottak. A muzulmánok bevándorlása gondot okoz Hollandiában, Franciaországban, Svédországban, mindenütt:

Most nagyon sokszor halljuk, hogy a migránsok köréből a szervezett terrorról áttérnek az egyéni terrorra, ami nagyon rossz, mert gyakorlatilag bárkit érinthet. Így az, aki gyilkosságot követ el, terrorcselekményt hajt végre, teheti ezt az iszlám nevében bosszúból Afganisztánért vagy bármiért. De ezeken az okokon kívül lehet még egész sor – egyebek között személyes – motívum, ami ilyen tettek elkövetésére ösztönözheti az illetőt. De legtöbbször ezeket a cselekményeket vallásos mezbe öltöztetik.

Európa története alapvetően az erőszak története. Az utóbbi években számos uniós országnak volt erős óhaja arra, hogy a kemény erőhöz nyúljon a világ más tájékain – mondja Alekszej Gromiko, az Orosz Tudományos Akadémia Európa intézetének igazgatóhelyettese.

Nem hinném, hogy akaratgyenge, puha pacifista masszának kéne Európát elképzelnünk. Ha a bevándorolt népek és vallások részéről a radikális erőszak megerősödik, Európa számára nem lesz gond, hogy visszaemlékezzen harcias génjeire. Az már kérdés, hogy ez a nem vezet sehová.

 

 

  •  
    és megosztani