29 május 2013, 19:38

Az ENSZ békefenntartó erői: a küldetés teljesíthető

Az ENSZ békefenntartó erői: a küldetés teljesíthető

Az ENSZ békefenntartó csapatai fennállásuk 65. évfordulóját ünneplik. Az ENSZ-csapatok fellépésének hatékonysága olykor kétségbe vonható, azonban évről-évre egyre növekszik az igény a kéksisakosok iránt. Jelenleg kéksisakosok a világ 14 térségében vesznek részt békefenntartó akciókban.

Az ENSZ békefenntartó erői történetének kiindulópontjaként az 1948. esztendőt tartják számon. Az ifjú Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa akkor amellett döntött, hogy le kell ellenőrizni az első arab-izraeli háború résztvevői által kötött fegyverszünetről szóló egyezmény teljesítésének menetét. A közel-keleti konfliktusövezetben az ENSZ katonai megfigyelőit helyezték el. Jelen pillanatra a kéksisakosok csaknem 70 béketeremtő akcióban vettek részt világszerte.

Az ENSZ-nek nincsenek saját csapatai. A békefenntartó kontingensek tulajdonképpen nemzeti katonai alakulatok, amelyeket az ENSZ-tagországok önként bocsátanak a világszervezet rendelkezésére békefenntartás céljából a világ valamelyik térségében. Így, az orosz fegyveres erők kötelékében 2004 óta fenntartják a 15. külön békefenntartó gépkocsizó lövészdandárt, amelyik teljes egészében profi katonákból áll és nagy mértékben mobil alakulatot képez, amely gyakorlatilag az eurázsiai kontinens bármely régiójában képes feladatokat végezni. Egyébként az orosz hadsereg különféle alegységei, többek között deszantosok és a légierők pilótái több ízben vettek részt nemzetközi békefenntartó akciókban.

Sajnos, némely békefenntartó akciók nem érték el céljukat. Így, az ENSZ kéksisakosainak nem sikerült megelőzni 1993-ban a vérengzést Ruandában, 1995-ben pedig a tömeges gyilkosságokat a boszniai Srebrenicában. Úgy tartják, hogy mindkét esetben a békefenntartók nem rendelkeztek kellő létszámú személyzettel és műszaki eszközökkel a helyzet ellenőrzés alatt tartásához.

Az ENSZ csapatok nem mindegyik akciója volt eszményi, és a kéksisakosok fellépése bizonyos aspektusainak kritikája jogos – véli Tyimofej Bordacsov politológus. Szélesebb értelemben azonban az ENSZ békefenntartó erői létrehozásának ötlete azonban bevált.

„Az elmúlt évtizedek során az ENSZ békefenntartóinak köszönhetően sikerült megőrizni sok ember életét. Tevékenységük, az a tény, hogy naponta saját életüket kockáztatták, segített kialakítani azt az elképzelést, hogy az ENSZ reálisan működő nemzetközi intézmény, amelynek határozatai ás lépései kihatnak az emberek mindennapi életére.”

Ugynakkor létezik egy komoly probléma, amelyik a nemzetközi missziók lefolyásának feltételeivel kapcsolatos. A békefenntartók általában ott lépnek fel, ahol a helyi hatalom gyenge, illetve egyáltalán hiányzik. Ennek következtében maguk a békefenntartók védtelenek a különféle felkelők, lázadók és közönséges banditák előtt, akikkel szemben védelmet biztosítanak a lakosságnak. A ciprusi békefenntartó akció során 1964 óta 181 békefenntartó vesztette életét. 1978 óta a libanoni béketeremtő akció során az ENSZ 296 békefenntartóját ölték meg. Konkrét küldetések során ez volt a legnagyobb veszteség.

  •  
    és megosztani