20 május 2013, 13:37

Arktiszi Tanács ülésszakának eredményei

Arktiszi Tanács ülésszakának eredményei
Letöltés

A svédországi bányavárosban, Kirunában tartott miniszteri találkozón megvonták az Arktiszi Tanács kétéves svéd elnökletének eredményeit. Most Kanada veszi át az elnökséget a Tanácsban. A találkozóról Anton Vasziljev utazó nagykövet, Oroszország képviselője számolt be Rádiónknak.

Kirunában az Arktiszi Tanács 8. miniszteri találkozója zajlott le. Ez zárta a nyolc tagállam elnökletének első ciklusát, amelyet a Vision for Arctic elnevezésű közös nyilatkozat fémjelzett. Ebben a miniszterek pozitívan értékelték magának az Arktiszi Tanács létrehozásának tényét, és az arktiszi nemzetközi együttműködést az utóbbi 16 év alatt.

Elfogadták az ún. Kirunai nyilatkozatot. Ebben összegezték a kétéves svéd elnöklet eredményeit, kijelölték a munka fő irányait a közeli évekre, amikor a Tanácsban Kanada elnököl. Az elmúlt két év fő sikerei között említjük meg két, jogilag kötelező dokumentum aláírását. Az egyik az olajszennyeződésekre való reagálással függ össze. Ezt az együttműködési egyezményt, amely előirányozza a reagálást, Kirunában írták alá. A 2011-ben Nuukban aláírt együttműködési egyezmény a légi és tengeri mentéssel kapcsolatos. Kirunában hozták létre az Arktiszi Tanács Állandó titkárságát, ami Tromsoban működik majd.

Anton Vasziljev kiemelte, hogy a kirunai ülésszakon kijelölték a jövőre vonatkozó együttműködési terveket. Az alapvető irány a közvetlen kapcsolatok fejlesztése valamennyi arktiszi állam északi régiói között. Külön figyelmet szentelnek az Sarkkörön túl élő és dolgozó embereknek, és természetesen az északi őshonos népeknek. Továbbfejlődnek az együttműködésnek azok az irányai, amelyek aktualitása már igazolódott. Elsősorban a technogén biztonság szavatolására, a környezetvédelem meglevő technogén szennyeződések megsemmisítésére kell gondolni.

Elfogadták a tudományos és gyakorlati kutatások programját. Egyebek között az Arktisz biológiai sokféleségének változásával összefüggő tendenciákra kell gondolni. Kiderült, hogy az emberi tevékenység miatt egyre nagyobb mértékben légkörbe jutó széngáz lecsapódik a vízbe, növeli annak savasságát. Ez viszont elvezet a kalcium kimosódásához az arktiszi élő szervezetek gerincéből. Ez pedig magát az életet veszélyezteti az Arktiszon.

Megvitattak más problémákat is. Így például komoly ajánlásokat tettek az északon élőknek: kategorikusan tiltott áprilisban és májusban a napozás. Az ózonréteg elvékonyodása miatt komoly bőrbetegségek keletkezhetnek.

Az arktiszi államok együttesen dolgoznak a problémák megoldásán. Számos elgondolást és kívánságot fogalmaztak meg az Arktiszi Tanács következő elnöke, Kanada számára.

  •  
    és megosztani