13 május 2013, 14:56

A megolvadt kövek titka

A megolvadt kövek titka

Lehetséges, hogy közeledünk a tunguszkai meteorit rejtélyének megfejtéséhez. Nemrégiben Andrej Zlobin, a moszkvai Vernadszkij Geológiai Múzeum munkatársa az előzetes tudományos publikációk honlapján (arXiv.org) közé tette a megolvadt szélű kődarabok fotóját, az állítólagos meteoritdarabokról készült felvételeket.

A geológus cikkében arra a következtetésre jut, hogy a szilánkok megerősítik egy üstökös lezuhanásának tényét a Tunguszka folyó körzetében 1908-ban.

Cikkében Andrej Zlobin azt állítja, hogy a légköri meteoritrobbanáskor a Földön nem lett túl magas a hőmérséklet. Erre a következtetésre a régi fák évgyűrűinek vizsgálatát követően jutott. Ebben az esetben viszont a kövek szélén megfigyelhető megolvadás nem a Földön történt. A szerző azt állítja, hogy még 1988-ban összegyűjtött a robbanás helyén több mint száz követ, feltehetően kozmikus égitest darabjait. Ezek közül néhány megolvadt volt. Tehát a légkörben történhetett ez a jelenség. Véleménye szerint ami becsapódott nem meteorit, hanem jégüstökös volt. Ezzel magyarázható, hogy kevés darabot találtak.

Maga a robbanás Köves-Tunguszka folyó körzetében történt 1908 júniusában. Az első tudományos expedíció azonban csak 19 év múltán érkezett a nehezen megközelíthető tajgás vidékre. A kutatók 50 kilométeres átmérőjű körzetben kidőlt fákat találtak. De sem krátert, sem meteorit darabokat nem sikerült felfedezniük.

Most viszont Zlobin több száz darabról beszél. A megolvadt kődarabok valóban érkezhettek a világűrből, de ez nem jelenti azt, hogy konkrétan a tunguszkai eseményhez kötődnek – mondja Oleg Malkov, az Orosz Tudományos Akadémia Csillagászati Intézete csillagfizikai osztályának vezetője.

Furcsának találom, hogy az 1920-as első expedíciók óta - amikor semmit nem találtak - egyszerre csak több száz meteoritdarabra leltek. Ha ezek a tunguszkai meteorit részei, akkor szigorúbb bizonyítékokra van szükség.

A meteorit becsapódása után tűz volt a tajgában. A robbanás körzetében lehetett magas hőmérséklet - véli Dmitrij Vibe csillagász.

Az említett kövekről ránézésre nem lehet megállapítani, honnan is származnak. Kezdetben szükség van az elemzésre, és majd csak ezt követően vonható le következtetés a tunguszkai meteorit természetéről.

Az is kérdés persze, hogy Andrej Zlobin miért hallgatott oly sok éven át, és miért csak most szánta el magát elgondolásainak közlésére, miközben nem végzett elemzést a kövekről. Szergej Barabanov, a Zvenyigorodi Obszervatórium igazgatója szerint ez csak valamiféle piár-fogás. A tunguszkai eseményt nagy valószínűséggel egy száz méteres átmérőjű üstökös egy részének zuhanása okozhatta.

Mindenesetre nyáron ismét expedíció utazik a Tunguszka vidékére. Lehet, hogy a kutatók most már közelebb kerülnek annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy mi is történt száz évvel ezelőtt a tajgában.

  •  
    és megosztani