4 május 2013, 15:02

Juvenalij, Krutyicai és Kolomnai érsekének húsvéti üzenete az Oroszország Hangja olvasóihoz

Juvenalij, Krutyicai és Kolomnai érsekének húsvéti üzenete az Oroszország Hangja olvasóihoz

Juvenalij, Krutyicai és Kolomnai érseke a Húsvét előestéjén az Oroszország Hangja olvasóihoz szólt.

A Feltámadás napja a megvilágosodunk napja! Az Úr oltárának szeretett szolgálói, tiszteletre méltó apácák és szerzetesek, kedves testvéreim, az Oroszország Hangja rádió hallgatói! A Nagyböjt befejeződött, beléptünk a Húsvét örömünnepébe. Mélyen a szívemből köszöntelek benneteket: Krisztus feltámadt!

Ebben a két szóban minden benne van. Ezeken alapszik a hitünk, reményünk, szeretetünk, keresztény életünk, bölcsességünk és megvilágosodásunk. „Krisztus feltámadásának ünnepe ellenállhatatlan erejével vonzza magához a hit iránt közömbösöket, de még azokat is, akik egyáltalán nem hisznek Istenben” – vallotta a mártír Szerafim Csicsegov.

A legjobb képességeink szerint dolgoztunk magunkon a nagyböjtben. Most letesszük a terhet, de nem a gyümölcsöt – tanít minket Aranyszájú Szent János. A Nagyböjt ugyan elmúlt, de nem szabad, hogy elmúljon a törekvés a jócselekedetekre és a vallásosságra.

Krisztus feltámadása az erőnk, vigaszunk és tartós örömünk forrása. Siessünk, hogy másoknak is elmondjuk az örömhírt, mint az asszonyok, akik balzsamot vittek az Úr sírjához. Ez erősíti meg a betegeket és szenvedőket, ad reményt a reményvesztetteknek és a kétségbeesetteknek.

Szeretett testvéreim! Szívből kívánok Nektek Áldott Húsvétot! Kívánom, hogy mindannyian hűek legyünk hivatásunkhoz. A húsvéti örömöt megosztjuk közeli és távoli rokonainkkal, barátainkkal, gyerekekkel, fiatalokkal, idősekkel és azokkal is, akiket a bánat, betegség vagy szegénység gyötör. A hallottaiból feltámadt Krisztus erősítsen meg benneteket szeretetben, adjon Nektek erőt az életetek keresztjének cipeléséhez, az Úr és a földi hazánk szolgálatához. Ebben a nagy kegyelemben a feltámadt Krisztus áldását kérem rátok és az Anyaszentegyház nevében kiáltom: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Juvenalij metropolita, Húsvét, üzenet, Társadalom
  •  
    és megosztani