27 március 2013, 17:11

Oroszország, Kína, USA: a háromszög dialektikája

Oroszország, Kína, USA: a háromszög dialektikája

Az Egyesült Államok és Kína versenyez egymással Oroszország jóindulatáért. Ezt a következtetést vonja le a The Nation amerikai hetilap. A cikk írója rámutat, hogy az új kínai vezető moszkvai látogatása, amely időben egybeesett az orosz-amerikai rakétavédelmi párbeszéd bizonyos felélénkülésével, csökkenti az oroszellenesen hangolt „héják” befolyását az amerikai politikai elit körében.

Közben Moszkva és Peking közeledésére éppen egy híres „héja”, nevezetesen

Zbigniew K. Brzezinski

reagált elsőként. Nem jó, hogy a KNK elnöke,

Hszi Csin-ping

első külföldi hivatalos látogatása Oroszországba vezetett, mert ugyanis – Brzezinski meggyőződése szerint – Kínának elsősorban az USA-val kellene szorosabb együttműködést folytatnia.

Természetesen a Moszkva–Peking–Washington háromszögben mindegyik fél elsősorban saját politikai és gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Így, Kína és az USA évi áruforgalma csaknem 500 milliárd dollárt tesz ki, ennélfogva csak természetes, hogy a két ország kölcsönösen függ egymástól ezen a téren. Ugyanakkor Oroszország és az Egyesült Államok között nem áll fenn jelentős kereskedelmi-gazdasági együttműködés és a belátható jövőben aligha lehet számítani ilyen együttműködés kialakulására. Így, Oroszország hagyományos gazdasági érdekei szempontjából – az energiakészlet-eladás tekintetében – Kína sokkal fontosabb partnere Moszkvának, mint az Egyesült Államok.

Ami a háromszög politikai oldalait illeti, itt sokkal bonyolultabb a kép. Az amerikai rakétavédelmi programnak Távol-Keletre való átorientálása miatt Kína egy oldalon áll Oroszországgal, mert Washington Peking tanácsát sem kéri ki, ami az újabb rakétavédelmi rendszerek kialakítását illeti. Mi több, az USA semlegesíteni kívánja Kínát, amely országot maga emelte magasba a világgazdaságban és világpolitikában – jegyezte meg az oroszországi Kelet-kutató Központ vezetője, Andrej Vologyin.

„Az amerikaiak érdeke elsősorban az, hogy visszahozzák az egypólusú világrendet, amelyet szerintem elvesztettek 2003-ban azok után, hogy megtámadták Irakot. Kína érdekelt abban, hogy Oroszországot az Egyesült Államok ellensúlyozására használja fel, mivel a kínaiak szerint az USA el akarja szigetelni Kínát az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Ami Oroszországot és Kínát illeti, viszonyuk a bizalmon nyugszik, partnerek, de nem szövetségesek viszonyáról van szó. Léteznek objektív folyamatok, ennélfogva Kína és az USA viszonyában tapasztalható versenyelemek kedvező tényezőt jelentenek Oroszország külpolitikai érdekei érvényesítésre szempontjából.”

Máskülönben, úgy a geopolitikai háromszög keretében, mint attól külön is, Oroszország legközelebbi alapvető feladata az, hogy biztosítsa belföldi gazdasági fejlődését. Szilárd gazdaság nélkül Oroszország nem lehet egyenrangú nemzetközi partner sem a háromszögön belül, sem más geopolitikai konfigurációkban.

  •  
    és megosztani