26 január 2013, 11:31

Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!

Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!

"Viktor tavasszal jött a világra,
És az apját többé nem látta.
Az áldozat s a háború fia:
Egy újabb srác, ki úgy nőtt fel –
Apja Leningrádnál esett el."

- Billy Joel: Leningrad (részlet)

Zsénya néni hazament, lefeküdt és meghalt. Azt mondták, hogy az éhhalál vitte el, mint ezer másik lakost is aznap. És minden nap, 872 hosszú napon át. Csak néhányan tudták, hogy Zsénya néni igazából feladta. Akkor adta fel, amikor az egyszülött fia pár héttel korábban meghalt a fronton. Zsénya néninek nem maradt miért, kiért küzdeni.

Azonban mielőtt még lefeküdt volna meghalni, elvitte a bőrkabátját és a többi ehető vagy elcserélhető tárgyait a sógornőjéhez. Ott volt a 4 éhes gyerek és Zsénya néni szerette volna, ha legalább nekik marad valami esélyük az életre. Már az is csoda volt, hogy ’43-ig túlélték az ostromzárat. A gyerekek apja – Dmitrij, Zsénya néni öccse - még ’41 szeptemberében, a blokád első hetében vesztette életét, amikor tüzérségi támadás érte az állásukat. A legkisebb gyerek éppen akkor volt túl az első születésnapján.

Innentől az anyjukra hárult a küzdelem a túlélésért. Szerencse, hogy Monika Joszifovna már gyakorlott volt a küzdésben. Amikor tíz évvel korábban özveggyé tette a TBC, akkor egy háromévesről és egy csecsemőről kellett gondoskodnia. Második özvegysége egy négyéves és egy egyéves gyerekkel kezdődött, na meg persze a nagylányok is ott voltak.

Fotó

Így hát Monika Joszifovna megtanult túlélni. A blokád előtt félretett savanyú káposztás hordó elég hamar kiürült. A két kisebb gyerek után járt ugyan némi megnövelt fejadag, de hát tudjuk jól, hogy van ami jár ugyan, de nem mindig jut. Miután a német és a finn erők körbezárták a várost, attól fogva csak ritkán jutott be élelem. Így azt kellett be- és szétosztani, amit helyben is elő lehetett állítani. Ez gyakorlatilag a kenyérre - vagy inkább afféle lepényre - korlátozódott, abból is napi 125 grammra fejenként. A lepény felét, egyéb ehetetlen adalékanyagok mellett, fűrészpor és papírragasztó alkotta.

A házi kedvencek, a lovak és a kóbor állatok hamar elfogytak. Később a madarak is. És a lassabb patkányok. Hogy mi fogyott még el, arra esetleg a leningrádi rendőrség azon intézkedéséből következtethetünk, hogy felállítottak egy kannibalizmus elleni küzdelemre szakosodott egységet.

Az éhezés, a rendszeres tüzérségi tűz és a hideg telek sorra szedték áldozataikat. Ezek közül az ágyúzást volt a legkönnyebb megszokni. Abban legalább volt néha szünet. Az éhínség viszont állandó volt. A civil lakosság nagy része csak támolygott az éhségtől. Sokan estek össze és haltak meg az utcán.

Monika Joszifovna eközben céklát ültetett a vasúti töltés tövébe. A töltéstől északra volt a házuk, attól délre pedig már a hadizóna következett, ahova csak a katonák mehettek. Mivel a cékla csak a második évben „terem”, ezért igazából a levelekért ültette – azt ugyanis kevesen tudták, hogy a cékla levele ehető, így hát a tudatlanság megvédte a növényt az illetéktelen kezektől. A céklaleveleket azután a legkisebb gyereknek járó néhány kanálnyi kefírrel kombinálta, hogy így minden testvérnek jusson valami táplálék.

Persze, voltak ennél is ínségesebb időszakok. Telente sokkal kevesebb volt az étel, nem termett semmi. Egyik ilyen alkalommal a szomszédban lakó idős házaspár áthozta a báránybőr ágyelőjét. „Vegye csak el, Monika Joszifovna” - mondták neki. „Mi már öregek vagyunk, aligha érjük meg a háború végét, magának meg ott vannak a gyerekei.” Elfogadta, és az alaposan kifőzött bőr leve valamiféle levesalapként funkcionált. Kivéve, hogy rendszerint nem is került bele semmi más. Hamarosan ez lett minden bőrből készült tárgy és ruhadarab sorsa.

Néha, amikor nem volt fagyott a talaj, Monika Joszifovna ellátogatott a távolabb fekvő tejüzemhez. Nem mintha bármilyen tejterméket árultak volna bent, hiszen a tej beszállítása gyakorlatilag leállt. Viszont korábban állandóan a létesítmény mögötti területre folyatták az értéktelennek tartott savót. A blokád évei alatt ezt a tejipari melléktermékkel telítődött földet „fekete túró” fantázianéven árusították. Ehető volt. Ilyenkor minden ehető.

Fotó

Vagyis majdnem minden. Akik például asztalosenyvet ettek, azok belehaltak, miután az enyv lehűlt és megdermedt a hasukban. Arra tehát gondosan ügyelt Monika Joszifovna, hogy a legnagyobb éhínség közepette se engedjen az ilyen kísértéseknek. Valahogy megoldotta, hogy mind a négy gyereke túlélje azokat az éveket. Szerencséje volt: nem kényszerült választani, hogy melyik gyerekét hagyja éhen halni és melyiket segítse túlélni. Volt, aki nem tudta elkerülni ezt a döntést, és beleőrült.

1944 január 27-én a Vörös Hadseregnek végül sikerült megtörnie a blokádot. Végre tömegesen jutott élelem a városba! Természetesen voltak, akiken már ez sem segített. Voltak olyanok is, akik pedig abba haltak bele, hogy nem voltak képesek mérsékelni az enni vágyásukat. De végre-valahára tényleg vége volt! Véget ért a világtörténelem egyik leghosszabb ideig tartó és legtöbb áldozattal járó ostromzára. Másfélmillió katonai és civil áldozat, két és félmillió sebesült, pusztulás, nyomorúság, szenvedés, gyász.

Leningrád kitartása kétségtelenül lelkesítően hatott a hadseregre és az ország civil lakosságára is. A város felszabadulása alkalmából kötelező dicshimnuszok zengtek Sztálin elvtárs vezéri képességeiről. De valójában a város megsemmisülésének elkerülése elsősorban azon lakosoknak volt köszönhető, akik küzdöttek. Fegyverrel vagy anélkül, önkéntesekként vagy családfentartókként, de mindenképpen emberfeletti erőfeszítéssel küzdöttek a megmaradásért, miközben bíztak abban, hogy túlélik. Ha nem ők, hát a szeretteik, de mindenképpen lesznek túlélők.

Monika Joszifovna, a nagyanyám, életben tartotta édesapámat és három nővérét az ostromzár évei alatt. Mindezt anélkül, hogy kivetkőztek volna emberi mivoltukból. Egy (nem) mindennapi hős volt, mint oly sok kor- és sorstársa. Vajon én, mi, milyen döntéseket hoztunk volna a helyükben? Remélem, hogy soha nem tudjuk meg.

 

  •  
    és megosztani