25 január 2013, 09:01

Szabadság, szerelem

Szabadság, szerelem

"Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,

Szabadságért föláldozom
Szerelmemet."

- Petőfi Sándor

Ma lenne 75 éves. Ehhez képest már 32 éve nincs köztünk. Ugyanakkor mégis köztünk van, kitörölhetetlenül. Vlagyimir Viszockij a színész, bárd és kulturális ikon.

Mennyi jelentéktelennek tűnő, mégis sorsfordítónak bizonyuló körülmény befolyásolhatja egy ember életét és halálát. Ha Bronstein nagyi hajdan nem áll ki teljes tekintélyével a kétéves Vologya színjátszó tehetségének fejlesztése mellett, akkor a világ talán gazdagabb lenne egy építészmérnökkel, de szegényebb a szomorú és lélekemelő, megható és kacagtató, elgondolkodtató és érzelemdús költészeti remekművek százaival. Ha valahol más irányt vesz Viszockij sorsa és nyugodtan éli az életét... de az nem ő lett volna.

Aki hallotta a dalait, nem felejti. Aki még nem hallotta, az egészen biztosan nem tud oroszul - máskülönben már halotta volna. Ahogy Puskin, Tolsztoj, Gogol vagy Dosztojevszkij nélkül nincs XIX. századi orosz irodalom, úgy Viszockij nélkül sem lehet teljes a XX. századi orosz költészet.

Sztár volt. Nem egy mai, súlytalan celeb, hanem sztár. Nem vette körül semmilyen pompa és csillogás, nem volt tele a magánéletével a sajtó, nem „futtatták” a médiában. Sőt, a hatalom inkább igyekezett nem venni róla tudomást. A rendszerrel szembeni kritikája számos versében közérthetően volt megfogalmazva, ám mégis eléggé burkoltan ahhoz, hogy a hatalom ne kényszerüljön lecsapni rá. Persze mindig voltak buzgó csinovnyikok, akik visszanyesték volna a sablonból kilógó rebelliseket. Szerencsére a népszerűsége akkora volt – állítólag maga Brezsnyev is kedvelte a dalait -, hogy végül nem esett bántódása.

Nehéz bárkihez is hasonlítani. Bob Dylan, Billy Joel vagy Zorán - sokáig lehetne sorolni azokat, akik valamiben hasonlítanak hozzá: társadalomkritikai üzeneteikben, emberközeli történeteikben, erőteljes előadásmódjukban vagy művészetük és személyiségük egyéb aspektusaiban. Azonban Viszockij mégis összehasonlíthatatlanul és jellegzetesen orosz. Életműve az orosz kultúra gyümölcse és táplálója, bár egyúttal általános emberi értékeket közvetít.

Előadásmódja, hanghordozása és dalszövegei jellegzetes elegyet alkottak. Az olykor rekedtes, erőteljesen férfias hang, ahogy megnyomja-pörgeti a sorvégi mássalhangzókat. A héthúros orosz gitár jellegzetes pengése. Közös tapasztalatokból és álmokból táplálkozó dalok, és kiemelkedően tehetséges verselés. „Csak” ennyi volt a siker receptje - de valahogy mégsem csak ennyi. Elsősorban költő és színész volt, a zene legtöbbször csak aláfestette, kiemelte versei üzenetét. Arra használta a tehetségét, hogy tartalmas mondanivalót közvetítsen a hallgatók felé. Művei között kevés a „könnyűzene”: még a könnyednek tűnő szerzemények jórésze is különféle visszás társadalmi jelenségeket feszegetett jókedvű iróniával.

Lenyűgöző, amilyen mesterien szőtte a szavakat egymásba, hogy azután a kész mű árnyalatnyi pontossággal közvetítsen érzelmeket és gondolatokat. Összekacsintó rendszerkritikát éppúgy, mint hétköznapi romantikát vagy éppen a szabadság iránti vad, fékezhetetlen, leküzdhetetlen és végzetes vágyat. Viszockij művei egyszerre szóltak önmagáról, és tartottak tükröt a társadalom elé is. Olyan tükröt, amiben mindenki a legjobb formában láthatta magát.

Amikor háborús dalokat énekelt, megelevenedtek a frontharcosok érzései, szenvedései, küzdelmei. Pedig ő maga túl fiatal volt ahhoz, hogy első kézből lehessenek tapasztalatai. Amikor hegymászókról énekelt, az emberek szinte érezték a csúcsok vonzását, már-már belélegezték a hegyi levegőt. Pedig ő maga nem űzte ezt a szenvedélyt. Amikor farkas volt, a hallgató a falkával együtt rohant a szabadságáért. A dalai szerepek voltak, amiket ugyanolyan átéléssel adott elő, a közönség felé történő hiteles kommunikáció vágyától is hajtva, mint bármelyik színpadi szerepét. És a közönség befogadta, magáénak érezte. Mindenkiben megszólaltatott valamit legbelül úgy, ahogyan arra csak a legnagyobbak képesek.

Sokáig csak informális csatornákon terjedtek a dalai. Olyannyira ismeretlen volt a szerzőjük kiléte, ugyanakkor olyan népszerűek lettek, hogy némelyiket eleinte a városi folklór termékének, amolyan modern népdalnak gondolták sokan. Idővel számos színházi és filmszerep jutott neki osztályrészül, bár több film is dobozban kellett maradjon és nem egy fegyelmi ügye volt a viselkedése miatt. Megértette, hogy nem lehet kompromisszumok nélkül élni, de nem volt rá hajlandó. Luther azt mondta: „Itt állok, mást nem tehetek.” Viszockij talán ezt mondhatta volna: „Megyek előre, mást nem tehetek. Mert ez az élet.” Vagy, ahogyan egyik dalában fogalmazott:

„Kicsit lassabban lovaim, kicsit lassítsatok!
Ne fussatok korbács szavára!
De hogy is juthattak nekem ily makrancos táltosok?
Már élni sincs időm, s nem jut a dalokra.”*

Sok dolog legendás volt Viszockijjal kapcsolatban. A dalainak minden cenzúra ellenére – vagy éppen amiatt is - terjedő népszerűsége, a közönségével való közvetlen kommunikációja, és természetesen harmadik feleségével, a francia állampolgárságú Marina Vladyval való kapcsolata is. Ez a kapcsolat segítette végül hozzá, hogy külföldre utazhasson, valamint, hogy a hazájában is bizonyos fokú védettséget élvezhessen. Ez a kapcsolat ihlette számos feledhetetlen szerzeményét is. Utazásai során sok ismerősre tett szert a nemzetközi színház- és filmművészet világában, akik később gyakran kiálltak mellette és segítették – utazásban, újabb kapcsolatokban, nemzetközi nyomásgyakorlásban -, amikor erre volt szüksége.

Viszockij háromszor járt Magyarországon 1974-1977 között, később pedig filmkockákon tért vissza. A harmincasok és az annál idősebbek emlékezhetnek rá az itthon A fekete macska bandája cím alatt futott kétrészes krimiből, ahol a tapasztalt Zseglov felügyelőt alakította. A szerencsésebbek talán ott voltak az 1974-es budapesti fellépésén, esetleg a Taganka színház – immár sokkal nagyobb közönség előtt tartott – 1976-os vendégszereplésén. Legendásan alakította Hamletet, színészi tehetsége még nyelvtudás nélkül is tökéletesen érezhető (az alakítás 52:22-től).

Vannak híres művészek, akiknek fejükbe száll a siker. Jön a pénz, a hírnév, a nyilvánosság – majd pedig az alkohol, a drogok, a botrányok, és olykor a halál. Viszockij egészen más okból hajszolta magát a halálba. Egyszerűen nem volt hajlandó, és nem is volt képes korlátok között élni. Ekkora tűz kevesekben lángol, de sokan szeretnek melegedni mellette. Azonban az ilyen tűz szupernovaként emészti fel hordozóját is. Egy egész országot beragyogott vele, de ennek súlyos ára volt. Teste nem tudott lépést tartani a szellemével és 1980. július 25-én végleg lemaradt tőle. Viszonylag fiatalon ment el, de alkotói örökségének kiterjedtsége, minősége és hatása egy kétszer olyan hosszú életnek is díszére vált volna.

 

*Makrancos táltosok (részlet). Fordította: Viczai Péter.

  •  
    és megosztani