16 január 2013, 18:40

Itt nem voltak áldozatok

Itt nem voltak áldozatok

1941-ben a leningrádi lakosságnak bő egyharmada ment el a frontra. A városban asszonyok és gyermekek végezték majdnem az egész munkát. A háború előtt Leningrádban mintegy 600 ezren voltak. A gyárakban dolgoztak, tüzet oltottak, utcákat sepertek, de tanultak lőni és sebesülteket gyógyítani, hogy szükség esetén megvédhessék a várost.

A legsúlyosabb időszak volt 1941-42 tele. A napi kenyéradag a városiak számára a minimálisra csökkent: az öregek és gyermekek mindössze 125 grammot kaptak. December elejére a városban megszűnt az általános távfűtés, a szennyvíz-lefolyás és vízellátás. A hőfok rekordszintűen alacsony volt: mínusz 32 Celsius-fok. Az emberek összebújva aludtak, hogy meg ne fagyjanak. A takarók és dunnák sem segítettek – hozzáfagytak az ágyhoz és a falhoz. Hamarosan a villamos energiát is hiányolniuk kellett az embereknek: elsősorban a katonai kórházakat és a védelmi objektumokat látták el energiával. A házak és utcák sötétben álltak – emlékezik vissza Igor Szuvorov. A blokád beálltakor mindössze 9 éves volt.

Fotó

„Az emberek sötétben jártak. Hogy ne ütközzenek egymásnak a sötétben, rombusz vagy kör alakú jelvényeket vettek. Ezeket bekenték foszforral, így világítottak, ha egy kicsit a villamos energia mellett tartották azt. Az emberek így kerülték ki egymást az utcán.”

A városban alig maradt férfi lakos. A munkát a nők vállalták magukra, később pedig a kiskorúak. Azok, akik már nagyobbak voltak, az üzemekben dolgoztak. A kisebbek, akik képesek voltak mozogni és csinálni valamit, segítettek ott, ahol tudtak. Sokan tűzoltó-brigádokba mentek dolgozni és a lakóházakat védték a gyújtóbombáktól – mondta Marija Maszlak (12 éves korában az egyik tűzoltó brigád tagja volt).

„A 15. utcában volt egy kétszintes ház. Az emeletre és a tetőtérbe mentünk fel. Ott vízzel telt hordók és homokkal telt nagy ládák álltak. Légicsapás, bombák süvítenek, gyújtóbombákat dobnak le, mi pedig az udvarba nézünk: repülnek a gyújtóbombák. Volt egy nagy csípővasunk, egy-egy bombát elkapunk vele, de erőnkből nem mindig telik, hogy kidobjuk az ablakba, így vagy a vizes hordóba dobjuk, vagy elássuk a homokba.”

A munka mellett a 12-13 éves kamaszok 1942-ben a hadügyet tanulták. Jurij Belov elmondja, hogy a leningrádi blokád beállta idején 12 éves volt.

Fotó

„1942-ben visszatértem az iskolába. Ott tüzelőfát készítettünk családunk, iskolánk számára. Fából épült házakat bontottunk le, a szovhoz mezőjén létesített kertben gyomláltunk füvet. A fiukat puska, géppuska szerelésére tanították, hogy tudják, mi a csappantyú, hogyan kell feltölteni a fegyvert. A lányokat pedig szanitétszeknek tanították.”

Napjainkban egyes történészek Leningrádot Párizzsal hasonlítják össze. Azt próbálják bebizonyítani, hogy a franciák helyesebben jártak el: átadták a várost a németeknek, beletörődtek… Azok, akik átélték a leningrádi blokádot, nem képesek követni ezt a logikát. Még 1942 telén kenyérért sorba állva is átkozták a németeket. De ha valaki azt mondta, hogy „jobb lett volna, ha megadjuk magunkat”, az emberek azonnal kikeltek: ”Nem adjuk oda Leningrádot! Semmi pénzért sem!”

  •  
    és megosztani