16 január 2013, 17:09

Angyelkovics: az USA mindent megtett, csakhogy feldarabolja Jugoszláviát

Angyelkovics: az USA mindent megtett, csakhogy feldarabolja Jugoszláviát

A Balkáni naplómtartalmaz egy Zoran Angyelkoviccsal készített interjút, amelyre 2005 májusában került sor. Akkoriban Angyelkovics a szerb szkupscsina házelnök-helyettese volt. Szlobodan Milosevics még élt, és pere javában folyt. Erről beszélgettünk. Angyelkovics nyíltan, minden körtönfalazás nélkül válaszolt a kérdésekre.

– Ön szerint miként folyik Szlobodan Milosevics pere?

– Milosevics úgy döntött, hogy nem fogad ügyvédet. Azt szeretné, hogy a széles közönség tőle személyesen tudhassa meg, mi történt 1990–2000 között. Szlobodan Milosevics, Jugoszlávia akkori vezetője, a korbeli balkáni fejlemények teljes képét festheti meg. Azt hiszem, hogy számos tényről, amelyet Milosevics ismertet, nem kívánnak tudomást venni Hágában. A bírók, akik leggyakrabban szerbellenes álláspontot foglalnak el és Milosevics személyében az egész szerb népet kívánják elítélni, nyilván nemkívánatosnak tartják ezeket a tényeket. Csakis Milosevics tudja az igazságot arról, hogy mi történt annak idején Szerbiában, Horvátországban, Boszniában, Koszovóban. Méghozzá nagyon is árnyalt képet fest, amiről a Nyugat jobbnak látja nem venni tudomást.

– Hágába elment Nyikolaj Rizskov volt szovjet kormányfő, Jevgenyij Primakov egykori orosz miniszterelnök és Ivasov tábornok, hogy a vádlott mellett tanúskodjon. Hatnak-e vallomásaik a Milosevics-per menetére vagy sem?

– Nagy jelentősége van annak, hogy olyan tekintélyes politikai figurák, mint Nyikolaj Rizskov, Jevgenyij Primakov és Ivasov tábornok felszólaltak a hágai nemzetközi ítélőszéken. Elmondták a bíróság és a nagyközönség előtt, hogy mi történt valójában a térségben az 1990-es években. A bíróság meghallgatta azokat az államférfiakat, akik nemcsak ismerik az igazságot, hogy mi történt annak idején a Balkánon, hanem segítettek is a szerb népnek, amikor a NATO 1999-ben 76 napon át éjjel-nappal módszeresen légitámadások során igyekezett megsemmisíteni országunkat.

Nagyon fontos számunkra, hogy a nyilvánosság megismerje a Rambouillet-ben 1999 telén folyt tárgyalásokat. Hiszen a NATO éppen azok után támadta meg minden erejével a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot, hogy az amerikaiak és Hashim Thaci albán vezető, aki addig a Koszovói Felszabadítási Hadsereg egyik hadura volt, tulajdonképpen meghiúsították a tárgyalásokat.

Szeretnénk, hogy elmenne Hágába Madeleine Albright és Bill Clinton is, sőt, azok az emberek is, akik parancsot adtak arról, hogy Tomahawk-okkal bombázzák Szerbiát és Montenegrót, szegényített urániumot zúdítsanak az emberekre és ipari létesítményekre, rombolják le a hidakat a Dunán, gyilkolják a belgrádi televízió újságíróit, és azok is, akik teljesítették ezt a parancsot. Az USA mindent megtett annak érdekében, hogy feldarabolhassa az egységes jugoszláv államot.

  •  
    és megosztani