14 január 2013, 19:10

Oroszországban különválasztják a magvakat a pelyvától

Oroszországban különválasztják a magvakat a pelyvától

A közeljövőben, Moszkvában megnyílik a keresztény szentélyek kutatóközpontja. A központ az orosz Ortodox Szent János Egyetemen kap helyet. De a leletek tanulmányozásával kapcsolatos munka már régóta folyik az egyetemen.

A leletek eredetét és hitelességét gyakran nagyon nehéz megállapítani, mondja Pjotr Jeremejev apát, az Ortodox Szent János Egyetem rektora.

- Az 1917-es forradalom után számos vallási szentélyt elkoboztak a templomoktól. Leírásukat elvesztették, ezért ma különböző közvetett bizonyítékok, a megmaradt részecskék és feliratok alapján vagyunk kénytelenek megállapítani, kihez tartoztak az ereklyék.

Mihail Artyejev lesz a fővárosi központ vezetője. Már nem egy éve foglalkozik az egyházi tárgyak tanulmányozásával, és a mai napra Mihail Artyejev több tucat titkot fejtett ki. Azonban a legemlékezetesebb esemény nem a hitelesség bizonyításához kapcsolódik, hanem a csalás lelepléezéséhez.

- Egy görög diakónus nyomára bukkantunk, aki Oroszországba állítólagos reliktviákat hozott, de kiderült, hogy ő személyesen meghamisította azokat. Például, egy görög temetőben csontokat ásott ki, értékes szarkofágokba és szelencékbe helyezte, és hazánkba hozta, mondván, hogy ezek ereklyék. Most a diakónust csalás és a görögországi temetők fosztogatása vádjával bebörtönözték.

A relikviák ellenőrzése az egész világon elfogadott tudományos gyakorlat. Nyugaton az ilyen vizsgálatokat vezető tudósok folytatnak a legmodernebb berendezéseken. Így például, a Vatikán kérésére régészeti, antropológiai és radiokarbon szakemberek annak idején tanulmányozták a torinói leplet és azonosították a myrai Szent Miklós ereklyét. Vizsgálat tárgyává lett Lukács apostol ereklye, amelyet Padovában őríznek. Genetikai vizsgálat során megállapították, hogy ezek egy szíriai ember hamvai, és az egyházi szájhagyomány szerint Lukács szíriai volt. A keresztény szentélyek fővárosi központja egyelőre nem tűzi ki az ilyen ambíciózus célokat, mondja Mihail Artyejev.

- Számunkra a legfontosabb dolog, hogy a szentély hitelességét állapítsuk meg. Ennek első és alapvető módszere, hogy nyomon kövessük a relikvia útját. Hiszen ha valódi dologról van szó, akkor nyomon lehet követni az útját. Megtaláltuk, például, a Szent Kereszt egy részecskét, amelynek története egyenesen Helena császárnéhez vezetett. Ismeretes, hogy éppen ő találta meg a keresztek keresztjét. Relikviánk útját nyomon követtük a római templomokig, addig a helyig, ahol jelenleg őrzik Európában. Ez a történeti vizsgálatnak a módszere. Ami viszont a genetikai és a szén-dioxid elemzést illeti, alkalmazhatjuk ezeket a módszereket is, de mosz az ilyen feladatokat nem tűzzük ki. Nálunk nagyszabázú történeti és dokumentációs kutatásokat végeznek majd.

  •  
    és megosztani