3 január 2013, 08:13

Az ellenzék kudarcának éve

Az ellenzék kudarcának éve

Kudarcba fulladt az orosz rendszerellenzék azon próbálkozása, hogy komoly és értelmes politikai erővé váljon. Egy évvel ezelőtt még százezreket tudott mozgósítani – hívására nagy tömegek vonultak ki Moszkva és Pétervár utcáira. Most pedig egy ötezres tüntetés is gondot okoz az ellenzéknek. Támogatottsága zuhan. Céljai homályosak. Az ellenzék nem rendelkezik olyan feltűnő vezéregyéniséggel, aki képes lenne összetartani a tömeget.

Az egész év folyamán a rendszerellenzék csak saját maga tönkretételében haladt előre, nem volt képes közérthető konszolidáló akciótervet kidolgozni és igazi vezért találni magának. Az ellenzék soraiban túlságosan eltérő személyek vannak. Céljaik annyira eltérőek, hogy gyakran ellentmondanak egymásnak – véli

Giulietto Chiesa

olasz politikus és publicista.

„Nem sikerült egységes platformot kialakítaniuk. Az ellenzéki vezetők nem fogták fel, hogy ez lenne az első lépés, amelyet meg kell tenniük a belviszályok áthidalása érdekében. Nem vettem észre, hogy a mozgalom vezetősége körében megpróbálták volna a valós helyzetet elemezni. Mindegyik azt mondta, amit saját maga tartott fontosnak, de meg sem próbált közös nevezőre jutni a többiekkel. Ugyanazokat a hibákat észleltem náluk, mint amelyeket a demokraták követtek el a gorbacsovi peresztrojka és a Szovjetunió szétesése idején.”

Az embereket elidegenítette az ellenzéktől az ún. Koordinációs Tanács megválasztása is. Ez a szerv egyesítette volna a legfényesebb vezetőket, az akcióterv kidolgozása lett volna a feladata. Oleg Matvejcsev, a Közgazdasági Főiskola szakértője szerint az ellenzékiek ugyanúgy jártak el, mint az általuk bírált hatalmasok:

„Vegyük a koordinációs tanács-választást. Számos neves ellenzéki nem volt hajlandó indulni a választáson, azokat pedig, akik részt vettek benne, félretolták. Rendkívül nagy szabálysértést követtek el a választás során. Ugyanazokat a hibákat követék el, mint a hatalom. Vagyis most ugyanazokat a szabálysértéseket követték el, amelyekért egykor elmarasztalták a hatalmat.”

A koordinációs tanács máig nem lépett fel semmilyen jelentős kezdeményezéssel. Egyelőre nem kaptunk választ, például, olyan fontos kérdésekre, hogy milyen módszereket fog alkalmazni, milyen programot fog ajánlani. A nevezett szervvel – amennyiben életjelt ad magáról, – csak az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja lenne hajlandó együttműködni. A többi parlamenti párt nem tartja a koordinációs tanácsot reális politikai erőnek. Szociológiai felmérések szerint az ellenzéki tanács létéről az orosz honpolgárok csupán 5%-nak van tudomása.

  •  
    és megosztani