19 december 2012, 13:52

Író születése: Örkény István

Író születése: Örkény István
Letöltés

Oroszországban Örkény Istvánt nagyszerű drámaíróként és a halhatatlan egyperces novellák szerzőjeként ismerik. A múlt évszázad hetvenes-nyolcvanas éveiben a magyar klasszikus színdarabjait 27 orosz színház tűzte műsorára. A történelem sodra azonban jóval a Tóték moszkvai bemutatója előtt összekötötte Örkényt Oroszországgal.

1942 közepén, amikor javában folyt a II. világháború, Örkényt behívták munkaszolgálatosnak. A fronton a legnehezebb, legpiszkosabb munkát végezte: fát vágott, akadályokat telepített, sáncot ásott. 1943 elejére, amikor Örkényt elfogták a szovjet csapatok, a hadifogság megváltást jelentett az éhezéstől, fájdalomtól és a fagyos orosz téltől.

A magyar klasszikus író születési centenáriuma alkalmából az idén nem Moszkvában rendeztek emlékestet, hanem a Moszkva megyei Krasznogorszkban, ahol egykor a legendás Zenit fényképezőgépeket gyártották. Az üzemmel szinte egy időben szervezték meg a 27-es hadifogolytábort, amely Örkény hadifogoly-hányattatásainak végső pontja lett.

A láger sajátosságának számított, hogy mellette 1943-1948 között fenntartották a Központi Antifasiszta Iskolát. A hadifoglyok itt elsajátíthatták a marxizmus-leninizmust, szülőföldjük történetét, valamint megismerkedhettek az agitátori tevékenység alapjaival. A foglalkozások ugyan nem voltak kötelezőek, de a tanfolyamra járók nagyobb kenyér- és kásaadagot kaptak. A pedagógusok megpróbálták feloldani a tanintézetben a lágeri rendszert – mondja Viktor Gascsenko, a Német Antifasiszták Emlékmúzeuma idegenvezetési osztályának főnöke.

Az iskolába járók napirendje alig különbözött a lágerben tartott hadifoglyokétól. Az volt a különbség, hogy amikor a hadifoglyokat munkára vezényelték, az iskolások tanulni mentek.

Ezzel a lágeri napirenddel nem voltak megelégedve az iskola pedagógusai, szerintük ez zavarta a tanulást. Azt javasolták, hogy az antifasiszták szabadabban mozoghassanak, de az NKVD (szovjet belügyi szervek) erre nem volt hajlandó.”

Az iskolában Örkény magyar irodalmat és történelmet oktatott, újságcikkeket írt a magyar hadifoglyok lapjába, az Igaz Szó-ba. Krasznogorszki tartózkodása során megismerkedett Lukács Györggyel, Rákosi Mátyással és a Szovjetunió-beli magyar emigráció más tagjaival, akik előadásokat tartottak az iskolában. De ennél is fontosabb, hogy a háborús trauma és a hadifogság tapasztalatai jelentették azt a talajt, amelyen kihajtott és kibontakozott Örkény írói talentuma – vallja meggyőződéssel Tatyjana Voronkina műfordító, a magyar irodalom szakembere.

„Néhány évvel ezelőtt Örkény nyilvántartási aktájában őrzött önéletrajzát fordítottam oroszra. Abban egy szó sincs fasizmusról, kommunizmusról, csakis az irodalomról írt: arról, hogy miként jutott el az irodalmi pályára, ki volt számára a követendő példakép, kit érzett magához közelállónak szellemi tekintetben.

Az általunk ismert Örkény nem a hatvanas-hetvenes években született, ő már megvolt itt, amikor megírta a Lágerek népe c. nagyszerű művét. Ez az igaz nagybetűvel írt Könyv, amely semmiben sem rosszabb a Tótéknál vagy egyéb remekműveinél.”

Fotógaléria

Örkény a hadifogságot a nagy elbeszélések idejének tartotta. 1946 decemberében visszatért hazájába, a Voronyezs c. színdarabot, a Lágerek népe c. szociográfiát és az Amíg idejutottunk c. vallomáskötetet vitte magával. Az eltérő formák és szüzsék ellenére e művek közös alapgondolatát az író tömören és pontosan fogalmazza: e háború „egyetlen mentsége, értelme, jogosultsága az lehet csak, hogy annyi tömérdek háború után az összes háborúk utolsója legyen”.

Oroszország, II. világháború, Örkény István, emlékest, Kultúra
  •  
    és megosztani