27 október 2012, 10:57

Ukrajna szétválása lehetságes, ám kevéssé valószinű

Ukrajna szétválása lehetságes, ám kevéssé valószinű

Ukrajnában befejeződött a kampány a parlamenti választások előtt. A közvéleménykutatások és az előrejelzések szerint, a parlamentbe négy párt és egy politikai tömörülés jut be. Ugyanakkor a pártok nemhogy külön, de még koalícióban sem, fognak meggyőző többséget alkotni.

A parlament a jelenlegi választások után híven tükrözni fogja az ukrán nép megosztottságát, amely nem csak kulturális-etnikai és vallási téren, de ideológiai értelemben, a történelmi Ukrajna szerepének értékelése alapján, ill., annak állami fejlődéde terén is megosztott. A szavazók választása egyértelmű földrajzi eloszlást mutat. A szakértők a feltételezett választási határt a Dnyeper-folyónál húzzák meg. A folyó bal partján fekvő Ukrajna (az automóm Krím-félszigettel együtt) a Régiók Pártjára (jelenlegi kormánypárt) és a kommunistákra szavaz. A folyó jobb oldalán élők pedig majdnem egyöntetűen az ellenzékre és a nacionalistákra. Természetesen ez az irányvonal meglehetősen feltételes. A valódi kép jóval bonyolultabb és összetettebb. Azonban az elv fontos: tengelyekre való felosztás – Nyugat és Dél-Kelet.


Ennek a felosztásnak vannak objektív feltételei is. Ukrajna keleti részének bekapcsolása az Orosz Birodalomba sokkal gyorsabban fellendítette az ipart, mint Nyugat-Ukrajnában, amely soha sem tartozott az ipari területek közé. Ez a terület, amely először a Lengyel-Litván Unióhoz, majd az Osztrák-Magyar Monarchiához, aztán pedig Lenygelországhoz tartozott, csak a nacionalizmus alapján tudta megőrizni identitását. A keletiek nem nagyon törődtek ezzel a kérdéssel. Mivel azon a területen többségében kétnyelvűek élnek, az ukrán és az orosz nyelv között nem a politikai nézetek, hanem a társalgás kényelme alapján választanak. Ukrajna nyugati részén a többség beszél ukránul. Az orosz nyelvet értik és szükség esetén beszélik is, ám ennek ellenére számukra prioritás megőrizni az ukrán kultúrát, történelmet és a nyelvet – mondja a brit kutató Ethan Burger.

Manapság az ellenséges hangulat sajnos felerősödött. Elképzelhető, hogy Ukrajnában szakadás következik majd be. Kétféle variáció lehetséges: a csehszlovák vagy a jugoszláviai forgatókönyv. Ukrajnában a jelenlegi helyzet közelebb áll a csehszlovák verzióhoz, még akkor is, ha az ország keleti részén az emberek pravoszláv vallásúak, a nyugatin pedig katolikusok. Lehetséges, hogy a szakértők (azok, akik szerint Ukrajna szétesése már szinte tény) éppen ezért hajlanak a békés változatra. Továbbá harcokat Ukrajna szomszédai sem engednének meg.

A legtöbb szakértő azonban elképzelhetetlennek tartja Ukrajna szétesését. Ehhez a körhöz tartozik az Oroszország a globális politikában c. újság főszerkesztője, Fjodor Lukjanov is:

- Úgy gondolom Ukrajna nem fog szétválni. Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió a meglévő közigazgatási határok mentén estek szét. Ez végbemehetett volna teljesen önkényes alapon is, ám nem így történt. Ukrajna rendkívül színes, ám ugyannakor, bizonyos mértékben, nagyon egységes is. Az ország alapvető része Kelet, a nemzetiség azonban Nyugaton van. A keleti rész a nyugati nélkül elveszíti a támaszát. Így nem marad más választásuk, minthogy elviseljék egymást.

  •  
    és megosztani