8 október 2012, 16:59

KBSZSZ-manőverek: Oroszország szövetségeseivel együtt védőpajzsot készít a Talibán ellen

KBSZSZ-manőverek: Oroszország szövetségeseivel együtt védőpajzsot készít a Talibán ellen

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) tagországai békefenntartó gyakorlatot indítottak Kazahsztánban. Hat tagország – Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország és Tádzsikisztán – fegyveres erői a manőver során a béke és a kollektív biztonság fenntartására irányuló akció előkészítését és lebonyolítását kívánja begyakorolni.

A KBSZSZ manőverei színhelyéül nemhiába választották dél-Kazahsztánt, hiszen az afgán konfliktusnak Afganisztán határain túlra való kiterjedésének egyre fokozódó veszélye, az etnikai konfliktusok kockázata a posztszovjet térségben – mindez arra ösztönzi Moszkvát, hogy komolyan vegye a KBSZSZ katonai lehetőségei szilárdításának kérdését.

Az afgán veszély közben a legreálisabbnak tűnik – jegyzi meg Igor Korotcsenkokatonai szakértő.

„A KBSZSZ szerepe jelenleg egyre növekszik, tekintettel az Afganisztán részéről szabatosan körvonalazó veszélyre, amely az USA vezette koalíció 2014-ben esedékes csapatkivonásával kapcsolatos. Előreláthatóan a csapatkivonást követően lényeges és drámai változások történhetnek úgy Afganisztánban, mint a posztszovjet térségben. Elképzelhető az iszlám extrémizmus afgán területről való exportja, a tálibok és egyéb radikális iszlám csoportok, többek között az al-Kaida harcainak a volt Szovjetunió közép-ázsiai köztársaságai területére való kiterjedése.”

A közép-ázsiai katonai veszély napjainkban a legaktuálisabbnak látszik Oroszország számára – véli Konsztantyin Bogdanov katonai szakértő.

„Ugyanis az orosz katonaság Közép-Ázsiát olyan fő térségnek tartja, ahol a közeljövőben Oroszország tisztán katonai veszélyekkel szembesülhet. Méghozzá úgy exrtémista jellegű, terrorista gerillaháborúval, mint, úgy látszik, eléggé nagyszabású jellegű háborúval. Tekintettel erre, a KBSZSZ katonai tényezőjének fejlesztése, beleértve a közép-ázsiai térséghez tartozó tagországokat, prioritásosnak nevezhető.”

A közös gyakorlatoknak köszönhetően Oroszország KBSZSZ-partnerei csapatainak harci kiképzése fejleszthető, azonban a harci készenlétük komolyan csakis a nevezett országok hadseregeinek gyökeres újrafegyverzésével, korszerű haditechnikával való ellátása révén érhető el. Hogy milyen módon és milyen pénzeszközökből valósítható meg ez az újrafegyverzés, erre a kérdésre az elkövetkező évtizedben kaphatunk választ.

  •  
    és megosztani