3 október 2012, 12:12

Grúzia visszatér, a problémák maradnak

Grúzia visszatér, a problémák maradnak

Ma Szaakasvili grúz elnök elismerte, hogy pártja vereséget szenvedett a parlamenti választásokon. Így ért véget az orosz-ellenes felosztás Grúzia modern történetében.

Több megfigyelő Szaakasvili vereségének az okát a recesszióban és az egyszerű állampolgárok a hatalom önkényével szembeni növekvő védtelenség érzésében látja. Azonban ugyanilyen fontos tényező volt a grúzok letaposott nemzeti méltósága.

Mihail Hubutija az Oroszországi Grúzok Uniójának a vezetője így reagált a választási kampány eredményeire: „Népünk nem hajlandó elfogadni a diktátumot és a megaláztatást. Grúzia mesterséges amerikásodása és az arra irányuló kísérletet, hogy megszüntessék az évszázados kapcsolatokat Oroszországgal természetellenes. Ezt jelentették be honfitársaink az egész világ előtt.” Az oroszországi grúz diaszpórának vezetője hangsúlyozta, hogy a Mihail Szaakasvili adminisztrációja lenézően viszonyult a Grúzián kívül élő honfitársaihoz. Minden kísérlet, amely a kulturális csere és az együttműködés fenntartására irányult, a nem politikai körökben süket fülre talált. Sőt, Grúziában politikai okokból letartóztatták és elítélték Visszarion Hvintelianit az Oroszországi Grúzok Uniójának a vezetőjét.

Mihail Szaakasvili kormányzásának fő eredménye: Abházia és Dél-Oszétia elvesztése. Ha Szaakasvili fő celjának Grúzia megerősítését és területi integritását tekintjük, akkor meg kell mondani, hogy politikája pontosan ellenkező eredményekhez vezetett. Szaakasvili idején senki sem akart komolyan foglalkozni az Abháziából menekült 300.000 grúz sorsával, akiknek többsége Oroszországban telepedett le. És senki sem tervezett tárgyalásokat Dél-Oszétia és Abházia jövőbeli státuszáról.

Oroszország érdekelve van a több mint százezer grúz sorsának rendezésében, akiket 1993-ban kitoloncoltak Abháziából. Többségük nem kapta meg orosz állampolgárságot azon joguk sérthetetlensége miatt, hogy visszatérjenek Szuhumiba és a környező területekre. Szóval ezek az emberek nehéz helyzetbe kerültek: várták, hogy visszatérhessenek hazájukba, és egy külföldi országból menekültek státuszában éltek itt.

Mihail Szaakasvili távozása után a Kaukázus problémái nem oldódnak meg maguktól. De távozása után az egész régiónak meg kell értenie, hogy Oroszország kiszorítása a kaukázusi térségből nem lehetséges geopolitikai státusza miatt, és hogy a sürgető problémák katonai eszközökkel történő megoldása ellenkező eredményekhez vezethet.

  •  
    és megosztani
20 október 2012, 19:06