1 október 2012, 18:20

A kísértet járja be Európát - a nácizmus kísértete...?

A kísértet járja be Európát - a nácizmus kísértete...?

Míg a tengerentúlon tombolnak a szenvedélyek „A muszlimok ártatlansága” c. film körül, Európában idegengyűlölők támadják a cigány kisebbséget.

Szeptember 28-án, pénteken néhány rendes francia polgár egy-egy pohár bor után elhatározta, hogy munka után egy kis tüzet rendez Marseille alatti roma tábor helyén. És megtették azt annak ellenére, hogy Hollande úr a választási kampány idején megígérte, hogy véget vet az ilyen önkénynek.

E tekintetben a legbonyolultabb a helyzet Kelet-Európában. Gyöngyösi Márton, a Jobbik parlamenti csoport helyettes vezetője, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke szerint a cigánykérdés közös probléma a magyarok és a franciák, az olaszok és a kanadaiak számára:

Az EU-ban komoly aggodalomnak adnak okot a román és bolgár cigányok, akik nagy csoportokkal vándorolnak ki, és táborokat vernek Marseille-ben, meg olasz városokban. Magyar cigányok Kanadába vándorolnak ki, így most ez az ország fenyeget minket, hogy a cigány probléma miatt megszigorítja a vízumkiadást. Meg kell, hogy mondjam: a fejlett nyugati országok sem tudják, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, hogyan lehet dolgozni ezzel a néppel és integrálni őt az államukba.

A Magyar Televízióban és a sajtóban megjelent egy különleges kifejezés: „cigánybűnözés”, a média állhatatosan állítja, hogy ezt a kifejezést a Jobbik találta ki. Nyikolaj Besszonov, tekintélyes néprajzkutató, művész és író, aki romák történetével foglalkozik, elismeri, hogy ebben a kriminalisztikai terminusban csak részigazság van.

Amikor a magyar nacionalisták a „cigány bűnözés” kifejezést használják, akkor meg kell mondani, hogy igen, az létezik, de létezik a magyar bűnözés is. Másodszor, meg kell nézni, hogy ki a hibás? Ki hozta romákat az ilyen helyzetbe? Oroszországban, például, gyakorlatilag az ilyesmi nem tapasztalható: nálunk a cigányok normális oktatásban részesülnek, vannak köztük mérnökök, magas rangú katonatisztek. Nem szabad falat emelni saját magunk és cigányok között. Sok országban nem kezelik a romákat, mint egyenlő állampolgárokat: kelet-európai országokban a rossz eredményeket mutató gyerekeket fogyatékos iskolákba küldik. A jelenlegi statisztikai adatok szerint, ezekben az iskolákban a gyerekek több mint 50%-át romák teszik ki. De ha az ember ilyen iskolában szerezte bizonyítványt, nem iratkozhat be az egyetemre.

Sajnos, egyelőre ez a probléma megoldhatatlannak tűnik. Nyikolaj Besszonov megjegyezte, hogy a romákkal szembeni jelenlegi szociálpolitika: út a semmibe. Például, a Magyarországgal szomszédos Szlovákiában romák a lakosság 40%-át teszik ki. És ez a 40 százalék gyermekgondozási juttatásból él, mert nem kapnak munkát. Ebből az következik, hogy a pénzkeresésnek egyetlen egy módja van: minél több gyermeket szülni. Ezért a roma családokban 7-8 gyerek van, a szlovákban viszont csak egy vagy kettő. Ennek megfelelően, egy idő múlva a lakosság aránya a következőképpen alakulhat: 60%-a roma, 40%-a szlovák, és így tovább. Az ilyen egyenlőtlenség, természetesen, csak kiélezi az amúgy is bonyolult nemzetek közi kapcsolatokat, és az előző század harmincas éveiben már láttuk, mihez vezet ez.

  •  
    és megosztani