Mihail Arisztov
26 június 2012, 13:31

Oroszország egyesítette Európát Napóleon zsarnoksága ellen

Oroszország egyesítette Európát Napóleon zsarnoksága ellen

Napóleon oroszországi hadjáratának bicentenáriuma felújította az érdeklődést ez iránt az esemény iránt. Június 26-án Bécsben nemzetközi tudományos konferenciát tartanak „1812. A napóleoni háborúk és következményei Oroszországra, Ausztriára,és az új Európa kialakulására” címmel.

Ez a fórum nyitja meg a jubileumi rendezvénysorozatot, amelyet 12 országban rendeznek meg, köztük Németországban, Spanyolországban és Lengyelországban.

Napóleon államcsíny következtében került hatalomra. Kiváló hadvezéri képességekkel megáldott, rendkívül becsvágyó ember volt.

Hódító háborúival néhány év alatt a kontinentális Európa ura lett. Néhányszor próbált- sikertelenül – szövetségre lépni I. Sándor orosz cárral Anglia ellen. Ezt követően 1812-ben végzetes döntést hozott: megindította a hadjáratot Oroszország ellen. Ez a hadjárat félév múlva a hatszázezer fős napóleoni sereg teljesen megsemmisült. 1813 januárjában az orosz csapatok első oszlopai átlépték a határt és megjelentek Poroszországban. Európa számára az 1812-es háború kimenetele jelzés volt a Napóleon uralma elleni felkelésre. Már 1813-ban több ütközetet vívtak a francia császár újonnan szervezett seregével. A lipcsei csatában az Oroszországot, Ausztriát, Poroszországot és Svédországot tömörítő koalíció megverte a napóleoni sereget. A következő évben a szövetséghez csatlakozott Anglia, Spanyolország és Portugália is.1815-ben került sor a waterlooi csatára, amely az utolsó volt a napóleoni háborúkban.

Bécsben, ahol ma a tudományos fórumot tartják, 1814-ben és 1815-ben nemzetközi kongresszusokat tartottak Európa háború utáni berendezkedéséről.

Alekszandr Csubarjan akadémikus, az Orosz Tudományos Akadémia Egyetemes Történeti Intézetének igazgatója:

- A tudományos fórumot a bécsi orosz nagykövetség kezdeményezte. Aktív részt vállalt a szervezésben Stefan Karner, a Ludwig Boltzmann Intézet igazgatója, ismert osztrák történész. Az Intézet szoros együttműködést folytat Oroszországgal. A konferencián én arról fogok beszélni, milyen eszmékkel tértek haza az orosz tisztek Párizsból. És még egy momentum: Oroszország és Franciaország között abban az időben kemény harc dúlt, de ez nem vezetett a társadalomban konfrontációhoz. Oroszországban szívesen beszéltek a művelt emberek franciául. Ez is mutatja, hogy a népek és a társadalmi rétegek között elképzelhető a megbékülés még nagyon bonyolult időkben is.

A tudományos konferencia idején Bécsben kiállítás nyílik az Orosz Történelmi Múzeum és az Orosz Külpolitikai Levéltár anyagából. A tárlatok tükrözik az orosz fegyverek győzelmének történetét az 1812-es honvédő háborúban.

  •  
    és megosztani