10 június 2012, 16:00

Oroszország szerint az USA-nak korai lenne távoznia Afganisztánból

Oroszország szerint az USA-nak korai lenne távoznia Afganisztánból

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy az afganisztáni veszélyforrások semlegesítésének feladata egyelőre nem tekinthető megoldottnak.  Az orosz KüM vezetőjének véleménye szerint az Egyesült Államok nem tett eleget az ENSZ-mandátum előírásainak. A csapatkivonás 2014. esztendőben esedékes beindítását korainak tartja.

Az USA és szövetségesei 2001-ben indítottak Afganisztánban katonai akciót, amely eleinte nem minősülhetett túlságosan nagyszabásúnak. 2003-ban az iraki hadikampány elfedte az afganisztáni akciót, amely annak árnyékába került. Közben azóta az iraki kampány befejeződött, a  rendfenntartás feladatát a helyi erőknek adták át, az afganisztáni kampánynak pedig máig nincs vége.

A Kabul és térsége biztonságának szavatolása érdekében beindított akció fokozatosan nagyobb méreteket öltött, de a kifejtett erőfeszítések mindenkor elégtelennek bizonyultak ahhoz, hogy győzelemre lehessen vinni a kampányt. Számos szakember véleménye  szerint  korai szakaszon a feladat teljesíthető lett volna, ha 80–120 ezer főre emelték volna a külföldi katonai kontingens létszámát és kemény ellenőrzés alá vették volna az ország egész területét.  Jelenleg, amikor az amerikaiakkal szembeni ellenállás csak növekszik,  már az országba vezényelt 132 ezer fő sem elegendő. A további létszámemelés lehetetlen az USA számára már belpolitikai megfontolásokból is,  úgy gazdasági, mint politikai tekintetben.

Napjainkban az USA nem állíthatja, hogy ellenőrzi Afganisztán területét. Még ott is, ahol ilyen kontroll létezik, az eléggé kétes kompromisszumot jelent. A legerőteljesebben ez a kompromisszum a kábítószer-kereskedelem elleni harc problémájában nyilvánul meg. Ez a harc végeredményben ellehetetlenült, mivel „nem engedhetjük meg, hogy a világ egyik legszegényebb országában az emberek a létfenntartást biztosító eszközök nélkül maradjanak és ezért cserébe ne kapjanak  semmit” – mondta 2010-ben James Appaturay, a NATO képviselője.

Az afganisztáni kampány nyilván nem érte el az ENSZ Biztonsági Tanácsa  felhatalmazásában kitűzött célokat. Azonban jelenleg a kampány beszüntetése sokkal komolyabb problémákat szülhet, mint azok, amelyek már léteznek.  Az 1990-es években, amikor a Talibán mozgalom ellenőrzése alá vette Afganisztán  területének túlnyomó részét, haladéktalanul  hozzálátott az „instabilitás északi irányú exportjához”. A tálib vezetők 1999-ben hivatalosan  bejelentették, hogy támogatják a  csecsen terroristákat, azonkívül  befolyásuk érezhető volt az egykori szovjet közép-ázsiai köztársaságokban.

A Talibán mellett szóló érvként említik az ópiummák-termesztés betiltását, azonban a tilalom körüli helyzet nem annyira egyértelmű. A tálib uralom korszakában 1996–2000 között az országban növekedett a máktermelés: míg 1996-ban  2200 tonnát termeltek, addig 1999-ben már 4500 tonnát állítottak elő.

Úgy tartják, hogy a tilalmat nem annyira a „fehér halál” termeléséről való lemondás indokolta, mint inkább az országimázs javításának fontossága a tárgyalásokon, valamint az, hogy emelni akarták a nyersanyag- és a késztermék-árakat.

Napjainkban gyakorlatilag egész Afganisztán területén – politikai meggyőződésektől függetlenül – termelnek ópiummákot. A 2011. évi termés több mint 5800 tonnát tett ki.

A terroristák aktivitása szintén nem gyengül. A Talibán fegyvereseinek száma 2006-ra 12 ezerre csökkent ugyan, de aztán újból növekedett és 2010-ben  már  meghaladta a 27 ezret. A kialakult viszonyok közt az amerikai csapatok esedékes kivonása csak oda vezethet, hogy a Talibán megint egyhamar visszaállítja Afganisztán egész területének ellenőrzését, pláne, hogy most az „idegen megszállók ellen harcoló” erőként lép fel.

Oroszország számára ez a forgatókönyv aligha tekinthető kedvezőnek: a Talibán győzelme azt jelentheti, hogy ki fog újulni az eddig belföldre irányuló „radikalizmus Afganisztán északi határán át való exportja”. Egyszóval, az USA és a NATO csapatai, a Talibán aktivitásának elnyomásával és figyelmének lekötésével olyan feladatot teljesítenek, amelyet ellenkező esetben valószínűleg Oroszországnak kellene elvégeznie Közép-Ázsia köztársaságai területén.

Sőt, a mai viszonyok közt az akció beszüntetése az Egyesült Államok számára is lehetetlen. Washington számára a tálibok diadalmas visszatérése és Karzai rendszerének bukása a vietnámihoz mérhető vereség lenne azzal a különbséggel, hogy Vietnámban 1975-ban a Szovjetunió által ellenőrzött és az általánosan elfogadott játékszabályokat betartó erő nyert. A Talibán  afganisztáni újjászületése olyan erő győzelmét jelentené, amelyik idegen mindegyik fő játékos számára, és e győzelemnek beláthatatlan következményei lennének a régió számára.

  •  
    és megosztani