31 május 2012, 16:41

Lehetséges-e a tisztánlátás Raoul Wallenberg ügyében?

Lehetséges-e a tisztánlátás Raoul Wallenberg ügyében?
Letöltés

Az idén  ünneplik a II. világháború  utolsó évében több ezer budapesti zsidó életét megmentő diplomata, Raoul Wallenberg születésének centenáriumát. 1945. január 17-én Wallenberget letartóztatták a magyar fővárosba belépett szovjet katonai hatóságok. A diplomata több mint két évet töltött szovjet börtönben, ahol aztán meghalt.

A svéd fél  – csakis az általa ismert oknál fogva – csupán az ötvenes évek végén kezdett hivatalosan érdeklődni a svéd diplomata sorsa iránt. Akkor Moszkvától a következő választ kapta, amelynek a megfogalmazása máig nem változott. Éspedig: 1947. július 17-re virradó éjjel Raoul Wallenberg szívelégtelenségben halt meg a börtönben.  Mivel ezt a választ a svéd fél nem tartotta kielégítőnek, a kormány és a Wallenberg család képviselőit meghívták Moszkvába bővebb magyarázat végett. Igaz, erre csupán 1989-ben került sor.  Ugyanakkor hozták létre a Wallenberg-ügyet kivizsgáló munkabizottságot.  Két év elteltével, az elvégzett vizsgálatot követően a csoport jelentette az eredményeket  egy moszkvai konferencián, amelynek résztvevői közt voltak a Wallenberg család tagjai is. A svéd fél szerint máig vannak tisztázatlan mozzanatok. Ezeket megvitatták Moszkvában a svéd, orosz, magyar és amerikai diplomaták, tudósok, írók és jogvédők  május 29-i találkozóján.

A találkozó egyik résztvevője, a Svéd Intézet igazgatója, a Raoul Wallenberg nemzetközi év kurátora, Olle Wästberg hangoztatta:

„Wallenberg jelképes alak: eleve szembehelyezkedett a nagy gonoszsággal – a  fasizmussal, aztán egy másik gonosz ideológia – a sztálinizmus – áldozatává vált. Napjainkban csaknem a világ 50 országában adóznak Wallenberg emlékének, és jelképes, hogy ma Moszkvában is adóznak emlékének. Raoul Wallenberg meghalt –  de lehet, hogy megölték – Moszkvában, de máig nincs lehetőségünk pontosan megállapítani, hogy ez hol és mikor történt. Az orosz hatóságok feladata véglegesen tisztázni a történtek körülményeit.”

A konferencia további résztvevője volt  Bengt Jangfeldt szlavista író, a  Wallenberg-életrajz szerzője, aki  a történészekhez képest szabadabban kezeli a problémát. Meglehet, ennélfogva volt hajlandó válaszolni  az újságírók kérdésére, hogy a humanista mentőangyal Raoul Wallenberget  tulajdonképpen mi oknál fogva tartóztatták le Budapesten és szállították Moszkvába kihallgatás céljából.

„A magyarországi svéd követség dolgozói visszaemlékezései alpján tudjuk, hogy  őket kikérdezték Wallenbergnek a németekkel ápolt kapcsolatairól. Azt hiszem, e tekintetben nagy jelentősege van az ún. Himmler-nyomnak. Közismert, hogy 1944 őszétől kezdve Himmler kapcsolatot próbált felvenni a Szovjetunió nyugati szövetségeseivel, a Szovjetunió ellen irányuló különbéke kötése céljából. A kapcsolatfelvételre Stockholmban került sor, Raoul Wallenberg édesapja unokafivérén, Jacob Wallenberg bankáron keresztül. A Szovjetunióban gyanították, hogy Wallenbergnek a németek engedélyezték a mentési missziót, hogy jobb fényben tüntethessék fel magukat a Nyugat előtt. A svéd KüM levéltárában rábukkantam egy német katona kihallgatásának jegyzőkönyvére. A katona a budapesti svéd követségen bújt meg 1945 tavaszán. Részletesen beszámolt a diplomaták életéről és munkájáról, egyszóval, úgy látszik, hogy szavai hitelt érdemelnek. De a legfontosabb, amire felfigyeltem: a kérdező Wallenberg iránt érdeklődik. A katona elmondja, hogy amikor ő a követségre került, Wallenberg már nem volt ott. „Na jó – mondja a kihallgató személy –, de mondd csak, mennyi pénzt kapott Wallenberg Himmlertől?” Erről írok könyvemben. A másik epizód, amikor Wallenberg a szovjet katonákhoz került, holmijai közt ékszereket és aranyat találtak. Ez nagyon nagy gyanút kelthetett, és fontos szerepet játszhatott Wallenberg további sorsában.”

Arszenyij Roginszkij orosz történész a következőképpen összegezte a pillanatnyilag kialakult helyzetet.

„Sajnos, alig haladtunk előre a legfontosabb  kérdésekre  adandó válasz keresése terén: „Miért tartóztatták le Wallenberget?”, „Mivel vádolták Wallenberget?”, „Mikor és miként halt meg Wallenberg?”. Csupán hipotéziseket fejthetünk ki a különböző dokumentumok részletei alapján. Egyszóval, ha a kérdés az, hogy van-e tisztánlátás a Wallenberg-ügyben, akkor  a válasz nemleges. Lesz-e valaha is tisztánlátás? Én személyesen meg vagyok győződve, hogy igenis, lesz.”

  •  
    és megosztani