30 március 2012, 19:34

Moldovai szexuális kisebbségek problémái

Moldovai szexuális kisebbségek problémái

A Moldovában nagy tekintélynek örvendő Markel balti és falesti püspök tömeges tiltakozó akciókkal fenyegetőzött. A főpap követeli Dirk Schübel, az EU Chisinau-i nagykövete deportálását az országból, mivel az a társadalomra törvényt kíván ráerőltetni a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetése mellőzéséről. Ugyanakkor a nevezett dokumentum – több egyébbel egyetemben – elfogadása előfeltétele lenne  Moldova és az uniós országok közötti vízumrendszer könnyítése számára.

A kialakult helyzetet az Oroszország Hangjának kommentálja a Moldavszkije Vedomosztyi orosz nyelvű moldovai országos  napilap főszerkesztője, Natalia Uzun.

Uzun szavai szerint az országban rendkívül erős a vonatkozó törvényjavaslat elleni hangulat. Amint a törvényjavaslatot vitára bocsátották, az első reagálás a tiltakozás volt. „Körülbelül két héten át az utcákon tiltakozások folytak, és  az említett Markel először javasolta akkor, hogy ne tartsanak istentiszteletet  politikusaink üdvére.” A parlamentben a törvényjavaslat nem egyértelmű fogadtatásban részesült, és a képviselők végeredményben lemondtak elfogadásáról.

Natalia Uzun véleménye szerint a moldovai kormány, hatalomra kerülve és  rekord eredményt kívánva elérni az európai irányvonalon, egy egész okmánycsomagot fogadott el, fel sem fogva lényegüket. Európában a hátrányos megkülönböztetés mellőzéséről szóló törvény csupán 10 uniós tagországban lépett életbe. A többi tagországban választékosan fogadták el, kivételesen ott, ahol problémák vannak a diszkriminációval. Uzun szavai szerint az új jognorma a honpolgárok azon kategóriája (nemzeti kisebbségek,  fogyatékkal élők, más vallások hívei) védelmét irányozza elő, amelyek az országban már most is  jogvédelmet élveznek. „Az egyetlen csoport, amelyet a Moldovai Köztársaság egyik  törvénye sem említett, a szexuális kisebbségek, tulajdonképpen miattuk tombolnak a szenvedélyek.”

Milyen előrejelzések vannak a helyzet kibontakozására? „A kormányfő ígéri, hogy a törvényt mindenképpen elfogadják – hangoztatja Natalia Uzun. – A kormányfő (liberális-demokarta) pártjának parlamenti képviselői országszerte utazgatnak és élénk tevékenységet folytatnak a törvény népszerűsítése érdekében.” Mindazonáltal – Natalia Uzun szavai szerint – a parlamentben más álláspont is létezik: a törvényből ki kell iktatni a szexuális kisebbségekről szóló passzust, amelyet az egyház soha nem fog elismerni.

  •  
    és megosztani