Jelena Guszkova
30 március 2012, 18:50

Szlobodan Milosevics: a hágai törvényszék le nem győzött foglya

Szlobodan Milosevics: a hágai törvényszék le nem győzött foglya

A hágai törvényszék számadatai elfogultsága ijesztő. Az elítéltek  között legtöbb a szerb (66%), az összesen 58 állam- és kormányfő, főparancsnok,  házelnök, magasrangú pártfunkcionárius és politikus, katonatiszt közül 50 a szerb, a törvényszék fogházában meghalt 19 személy közül 16 a szerb. Pedig a szerbeken kívül az elítélt nemzetiségek között vannak horvátok, muzulmánok, albánok, sőt macedóniak is.

A törvényszék cellájában az élők sorából távozott politikusok körében Szlobodan Milovevics szerb elnök a leghíresebb. A múlt év végén  orosz nyelven megjelent a

Le nem győzött

c. könyv, amelyik  erős, férfias embert ábrázol, aki nyílt harcba lépett a  törvényszék bíráival és vádlóival és aki megnyerte a harcot saját élete árán. A kötet két Milosevics-interjú mellett tartalmazza nagy orosz politikusok, tudósok – Jevgenyij Primakov, Gennagyij Zjuganov, Leonyid Ivasov és mások – visszaemlékezéseit. A kötet további részét a Milosevicsnek szentelt versek alkotják.

Szlobodan Milosevics kétségtelenül történeti személyiség, nagy –­ s  ennélfogva nem egyértelmű, ellentmondásos – alak. Annak idején mindenkinek nehéz volt, mindenki morgott, szidta Milosevicset, de… állandóan rá szavazott.  Világhírnevű politikusok kívánták lemondását, de mindegyikük vele kívánt tárgyalni. Szerbia elnökeként Milosevics gyakorlatilag az egész Jugoszlávia vezetője volt. Szergej Baburin orosz politikus véleménye szerint „Szlobodan Milovevics halálával történelemmé válik Jugoszlávia korszaka. Kimondottan Szlobodan Milosevics lett a Jugoszlávia fenntartására irányuló utolsó, kísérlet megtestesítője.”

Szlobodan Milosevicset  a hágai börtönben gyilkolták meg, természetesen nem véletlenül. A volt Jugoszlávia számára létesített Nemzetközi Törvényszék tevékenységét ellenőrző Nyugat számára  rendkívül fontos volt elítélni Milosevicset és jogilag igazolni a Jugoszláviával szembeni agressziót. Azonban ők alábecsülték Milosevics elnök erejét. Védelme oly hatalmas és romboló hatású volt a törvényszék számára, hogy csupán egy kiút maradt –  megszüntetni a pert ítélethirdetés nélkül. Alekszandr Mezjajev, a törvényszék tevékenységét kutató orosz szakember véleménye szerint „a Nyugat saját maga felett ítélkező bíróságot engedett meg, mert ugyanis Szlobodan Milosevics bebizonyította nemcsak saját vétlenségét, hanem – ami a legfontosabb – bebizonyította azon személyek vétkességét, akik valóban szétrombolták Jugoszláviát és Szerbiát.”

Milosevics nem adott reményt a törvényszéknek a vádló ítéletre. Ennélfogva a hágai törvényszék számára csak egy kiút maradt: eltüntetni a vádlottat… Milosevics elnök hidegvérű meggyilkolásának ténye csakis azok számára lehetetlenség, aki nem ismeri a  védelem tanúnak vallomásait a per során.  Szeretnénk hinni, hogy a világközösség fel fogja mérni a törvényszék igazi célkitűzéseit és feladatait és teljes egészében felülvizsgálja tevékenysége eredményeit.

  •  
    és megosztani