Andrej Szmirnov
14 március 2012, 12:08

Nemzeti korrupcióellenes terv

Nemzeti korrupcióellenes terv

Dmitrij Medvegyev 2012-13-ra szóló korrupció elleni nemzeti tervet írt alá. Az elnök elmondta, hogy e gonoszsággal szembeni harc terén az állam újabb lépést tesz: a tisztségviselőknek nemcsak a jövedelme, hanem a kiadásai is ellenőrzés alá kerülnek.

Oroszországban már fogadtak el korrupcióellenes tervet 2020–2011-re szólóan. A terv értelmében a tisztségviselőket kötelezték arra, hogy deklarálják jövedelmüket. Az elnök szavai szerint sikerült megteremteni a korrupció elleni harc jogi  hátterét. Most a  következő lépést kell megtenni – vallja Dmitrij Medvegyev.

„Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a tisztségviselő kiadásai nagyobbak  jövedelménél, és ő képtelen megmagyarázni, honnan van jövedelme – ez alapul szolgálhat a tisztségviselőnek állami szolgálatból való elbocsátásához, valamint ahhoz, hogy az ismeretlen anyagi forrásból származó vagyonát az állam kisajátítsa.”

Azokat a honpolgárokat kötelezik kiadásaik bejelentésére, akik állami tisztségeket töltenek be, akik állami és önkormányzati tisztségviselők, valamint az állam által létrehozott szervezetek dolgozói. Természetesen, nem minden vásárlást kell majd bejelenteniük, hanem csak a nagyobbakat: ha  közlekedési eszközöket, ingatlant, ill.  értékpapírokat vásárolnak. A tisztségviselők kötelessége bejelenteni a vásárlást, ha a vétel tárgyának értéke meghaladja az állami tisztségviselő, ill. családtagja háromévi munkabérét a fő munkahelyen. A kötelező ellenőrzés alá eső vásárlás minimális értéke 3 millió rubel, azaz 100 ezer dollár. Az elnöki hivatal közölte, hogy a kormány apparátusában az átlagmunkabér 102 ezer rubelt tesz ki, vagyis három év alatt  éppen ilyen összeg halmozódik fel.

A terv fő pontja, amelynek szükségességét számos szakértő hangoztatta, a törvényellenesen összehalmozott vagyon  elkobzása.  Ezt a  tételt tartalmazza az ENSZ korrupcióellenes egyezményének 20. cikkelye. Ez az egyetlen cikkely, amelyet Oroszország egyelőre nem ratifikált – mutatott rá az Oroszország Hangjának nyilatkozva a Korrupcióellenes Bizottság nemzetközi hivatalának igazgatója, Irina Rukina.

„Ez az ENSZ-egyezmény teljesítése, éppen annak a cikkelynek a realizálása, amelyet Oroszország annak idején nem fogadott el. Ez valóban nagy előrelépés a korrupció elleni harc terén. Bármit mondjanak is, a jövedelem deklarálása máris bizonyos eredményt szült. Ez pedig a probléma másik része. Ha deklaráljuk a jövedelmet, akkor a kiadásokat is deklarálni kell.”

Az elnök által aláírt dokumentumot közzé fogják tenni az interneten a társadalom megvitatása céljából. Bárki véleményt nyilváníthat és előterjesztheti javaslatait március 22-ig.

  •  
    és megosztani