12 március 2012, 19:51

Fellebbezésnek helye nincs

Fellebbezésnek helye nincs

Az Európai Emberjogi Bíróság (továbbiakban EEB) elutasította a „Yukos kontra Oroszország” ügy újravizsgálását, érvényben tartva ezzel a korábbi döntést. Ezzel a bírók még egyszer elismerték, hogy a cég csődje nem volt politikailag motivált.

Az EEB egy kisebb létszámú tanácsa már 2011 szeptemberében meghozta a döntést a Yukos-szal kapcsolatban, amely szerint a cég csődjének oka az orosz jogszabályok tökéletlensége. A bíróság elismerte, hogy az orosz Adóhivatal megszegte az európai emberjogi törvény magántulajdonról szóló fejezetét. Ezzel együtt a bíróság elutasította a Yukos részvényeseinek legfőbb vádját, amely szerint a csődeljárás politikai folyamat volt. A cég képviselői nem elégedtek meg a döntéssel, így kérvényt nyújtottak be, hogy a bíróság széles körben vizsgálja meg az ügyet. Ezt a bíróság elutasította és, Mihail Szalkin, a Moszkvai Emberjogi Központ vezetője szerint, az EEB megmutatta ezzel irigylésre méltó elvhűségét és szigorúságát.

- A Yukos képviselőinek egy része azt szeretné, ha elismernék, hogy az ügy politikailag motivált volt, és, hogy egyértelműen rámutassanak arra, hogy az utasítást a Kreml adta ki. Az EEB azonban tart az efféle éles kijelentésektől, mivel kellő mennyiségű bizonyítékot szerezni igen nehéz.

A részvényesek számára az ítélet a „Yukos kontra Oroszország” ügyben más miatt is fontos, hiszen 98 milliárd $-os keresetet indítottak az Orosz Állammal szemben. Ez rekordösszegnek számít az EB történetében. A bíróság döntése után a részvényeseknek valószínűleg csökkenteni kell a kereset összegét, hogy azt jóváhagyják – véli a Moszkvai „Fejedelmek és partnereik” Ügyvédi Kamara egyik jogásza, Igor Szimonov.

- Minden magánvállalkozást folytató személy önként, saját felelősségére dolgozik. Igen, a csőd miatt elveszítették a pénzüket. Azonban ha egy cég, vagy egy vállalkozás nem hatékony, attól még a részvényesek nincsenek biztosítva. Ebben az esetben, természetesen, behajthatják a veszteségüket az államon, de csak akkor, ha találnak bizonyítékot arra nézve, hogy az állam törvényszegést követett el.

A megfigyelők szerint ebben az ügyben mindkét félnek igaza van. A Yukos részvényesei előtt elismerték, hogy a cég csődeljárása során nem zajlott minden törvényesen, Oroszországot pedig felmentették a politikai vádak alól.

  •  
    és megosztani