25 október 2011, 12:14

Szuzdal

Szuzdal

A város olyan, mint egy múzeum. Mindössze 9 négyzetkilométernyi területen öt középkori kolostor és majdnem 30 templom található!

Szuzdal első írásos említése a 12. század elejére esik, amikor a városban lázadás tört ki éhínség miatt. Az éhező emberek pacifikálása céljából maga Bölcs Jaroszlav kijevi fejedelem érkezett a városba. A krónika nem részletezi, hogy miként – erővel, iletve bölcsességgel – sikerült Jaloszlavnak elnyomni a zavargásokat, de a lázadásnak véget vetett. Azonban Szuzdal virágkora nem Bölcs Jaroszlav, hanem fia, Jurij Dolgorukij, vagyis Hosszúkezű uralkodása idejére esett. Szuzdal akkoriban  rendkívül gazdag város volt. A várost átszelő Kamenka folyó  legfontosabb kereskedelmi útvonal volt. Napjainkban ez nehezen hihető,  jelenleg a Kamenka nem széles és nem mély folyam, de a régi időkben óriási szerepet játszott a város életében. Amikor a folyó megapadt, Szuzdal a kereskedelmi útvonalak áthelyeződése következtében hanyatlásnak indult. Azonban a város virágkora  valóban diadalmasnak bizonyult.

Szuzdal legősibb építménye a kreml. A 11-12. század fordulóján épített erődítmény eredeti formájában napjainkban természtesen nem látható. Csupán a földsáncok maradtak meg, ahol jelenleg lócák állnak és ahonnan nagyon szép kilátás nyílik, különösen naplementekor. A mostani kreml épületeit a 13-15. évszázadban  vonták fel. A vár fő épülete a Rozsgyesztvenszkij templom. Ez volt az első templom a városban, ahol nemcsak a fejedelem családja, hanem az egyszerű városi polgárok is imádkozhatak. A templomban 13. századi falfestmények találhatók, azonban az úgynevezett Aranykaput tartják igazi remekműnek. Ez az óorosz művészet, pontosabban  egy olyan technikai eljárás páratlan emléke, amikor   rendkívül vákony aranyréteggel vontak be feketére festett rézt. A déli kaput az Ótestamentum jeleneteit illusztráló képek díszítik, a nyugati kaput pedig az Újtestamentum képei.

A városnézést talán jobb nem a szinte játékszernek is beilló kremlben kezdeni, hanem a nagyszerű Szpaszo-Jevfimijev kolostorban, amelyben 17. századi freskókat találhat a látogató. Andrej Tarkovszkijvilághírű filmjét, az Andrej Rubljov címűt majdnem teljes egészében a kolostorban és környékén forgatták.

II. Katalin cárnő uralkodása idején itt börtön volt, ahova az előkelő foglyokat száműzték. A szovjet hatalom idején a szomorú hagyományt folytatást kapott. A „szuzdali erődnek” is nevezett kolostorban politikai foglyokat tartottak. A II. világháború  idején  Szuzdalban nagyon fontos hadifoglyokat is tartottak, többek között a német Paulus tábornagyot, aki Sztálingrád felszabadítása során került szovjet fogságba. A kolostor napjainkban egy nagy múzeum,  nagyszerű és ritka ékszergyűjteménnyel az orosz középkor idejéből.

Nagyon szép a szomszédos Pokrovszkij női kolostor, amelyik a régi időkben szintén  arisztokrata, egyebek között  cári családból származó hölgyek száműzetési helye volt. A kolostor sorrendben első foglya volt III. Vaszilij cár felesége, Szolomonija a 16. század  elején.  A cár neje hosszú éveken át képtelen volt fiúutódot szülni, aminek következtében az akkoriban hallhatatlan  válásra került sor a cári családban.  Az egyház azonban nem volt hajlandó eleget tenni Vaszilij cár kérésének  és nem szentesítette a meddő feleségtől való válását. A világ minden pátriárkája elítélte az uralkodói válást. Jeruzsálemi Márk megjósolta, hogy III. Vaszilij második házásságából egy olyan gyermek születik, aki „ámulatba ejti a világot kegyetlenségével”. És valóban, a cár második felesége kisfiút szült, akit később a világ a kegyetlenségéről elhiresült Rettegett Iván cárként ismert meg. A főpapok ellenkezése dacára Vaszilij cár mégis Szuzdalba száműzte Szolomoniját.

Napjainkban a város majdnem mindegyik temploma és kolostaora múzeum, és a turisták  általában nem egy napra érkeznek  Szuzdalba, hogy megcsodálják a várost és megismerjék minden nevezetességét. Ritka látogató, aki kihagyja a városnézésből a kreml közelében található Vásársorokat, amelyeket a 19. század legelején építettek empire stílusban. A Vásársorokban ma is élénk kereskedés folyik.

  •  
    és megosztani