19 szeptember 2011, 17:18

Lettország választóinak kétharmada szavazott az Egyetértés mellett

Lettország választóinak kétharmada szavazott az Egyetértés mellett

Az előrehozott parlamenti választások Lettországban az Egyetértési Központ egyesülés győzelmével értek véget, amely párt az ország oroszajkú lakossága jogaiért harcol.

Az előrehozott parlamenti választások Lettországban az Egyetértési Központ egyesülés győzelmével értek véget, amely párt az ország oroszajkú lakossága jogaiért harcol. Választópolgárok csaknem egyharmada ennek a politikai mozgalomnak és annak nem hivatalos vezetőjének Nil Usakov Riga polgármesterének adta voksát.

A szavazás eredményei szerint az Egyetértési Központnak lesz legnagyobb frakciója a Sejmben: 100 képviselői helyből 31. Formálisan a szervezet igényt tarthat a kormányban való részvételre. Mindazonáltal a lettországi politikai realitásokból kiindulva feltételezhetjük, hogy Usakov hívei valószínűleg az ellenzékben maradnak. A kormánykoalíció alapját viszont a központ és a jobboldalhoz tartozó pártok alakíthatják. Ugyanakkor az „orosz” párt sikere nyilvánvaló, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Lettországban kialakulóban van egy új politikai helyzet. Egyre több lakos száll síkra pragmatikus politika megvalósításáért, amely a két nemzeti közösség – az orosz és a lett – párbeszédére támaszkodna. Az Egyetértési Központ egyik legfontosabb jelszava abban áll, hogy abba kell hagyni az ország történetéről folyó vitát, és együttműködni kell az ország jövője érdekében.

Éppen itt rejlik annak az oka, miért a jobboldaliak és a nacionalisták, akik szintén képviselve vannak a parlamentben, igyekeznek megakadályozni az „orosz” párt belépését a koalícióba.  Túl fontos számukra, hogy megőrízzék a társadalom megosztottságának az illúzióját Lettország szovjet megszállása kérdésével kapcsolatban. Az Egyetértési Központ nem ismeri el ezt a tényt, mert az oroszajkú lakosság többsége számára ez a megközelítés elfogadhatatlan mind politikai, mind pedig lélektani szempontból.  Hiszen a megszállás tényének felismerése a nem állampolgárokkal szembeni diszkriminatív intézkedések elismerését jelentené, ezeknek többségét éppen az oroszajkúak teszik ki. De a választások előestéjén Nil Usakov az „orosz” párt vezetője némileg megváltoztatta retorikáját. A diplomaták előtt tartott beszédében Lettország háború utáni történetét szovjet megszállásnak nevezte ugyan, de kiemelte, hogy Lettország oroszajkú lakosai között nincsenek megszállók. Több orosz ajkú lakos negatívan reagált Nil Usakov lépésére. Íme Miroszláv Mitrofanov lett politikus véleménye:

- A megszállás tényének elismerése egyenlő a jelenleg Lettországban lakó oroszok kollektív felelősségével azokért a reális és kitalált bajokért, amelyeken átesett a lett nép. Bár a valóságban az emberek többsége élt a szovjethatalom alatt, és emlékszik, mi történt az elmúlt évtizedben. Természetesen, voltak problémák a társadalomban. De Lettország példamutató szovjetköztársaság volt. Sok fontos pozíciót a köztársaságban lett nemzetiségűek foglaltak. Sokan közülük később a független Lettország politikusai lettek, és éppen ők rendszeresen felvetik a megszállás kérdését, követelve, hogy az egyszerű orosz emberek bűnösnek érezzék magukat.

Igaz, a választás napján Usakov kijelentette, hogy csak azokkal a politikai erőkkel fog együttműködni, amelyek készek betartani a moratóriumot a szovjet megszállásról szóló vitára. De az elhangzott szó kétségbe vonta az Egyetértési Központ álláspontjának következetességét.

Ami a lettországi belpolitikai helyzetet illeti, az elemzők úgy vélik, hogy az Egyetértési Központ és a jobboldaliak szövetsége gyakorlatilag lehetetlen. Hiszen az ilyen együttműködés feltételeként Zalters féle Reform Párt éppen a megszállás tényének elismerését tartja. Így tehát a jobboldaliak csak a nacionalistákkal tudnak egyesülni. De egy ilyen koalíció a Szejmben instabil lesz, és ez csak még jobban megosztja a társadalmat. Lettországnak nagyon nehéz lesz megmagyarázni a világnak, miért marad ellenzékben az Egyetértési Központ, az a párt, amely megnyerte a választásokat.    

  •  
    és megosztani