29 augusztus 2011, 17:47

Oroszországban aggódnak a líbiai események miatt

Oroszországban aggódnak a líbiai események miatt

Éles vitákat váltanak ki az orosz társadalomban a líbiai események.

Éles vitákat váltanak ki az orosz társadalomban a líbiai események. Ez a vita nemcsak a Külügyminisztérium vagy más állami struktúrák szintjén bontakozik ki. A lapok hasábjain, az elektronikus médiában is értékelik a történteket.

A NATO légicsapásait, a líbiai polgárháborút, az ország állami berendezkedésének bukását az orosz társadalomban úgy értékelik, mint magának az államnak a bukását. A rendszeres közvélemény-kutatás szerint a Líbiára mért légicsapásokat a megkérdezettek 80 százaléka elítélte.

A NATO líbiai katonai akciójának kezdetét követően Oroszországban ezeket az eseményeket Jugoszlávia és Irak bombázásával, az afganisztáni eseményekkel rokonították. Oroszország lakói ellenzik a katonai erőt, a líbiai ügyekbe való nyugati beavatkozást nyílt agressziónak tekintik. Annál is inkább, mert az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1973. sz. határozata, a megkérdezettek szerint, nem adott jogot a koalíciós erőknek a városok bombázására, nem is beszélve a szárazföldi hadműveletekről.

A Kadhafi-elleni koalíció országai kezdettők fogva nem titkolták céljaikat: a líbiai kőolaj, az ország természeti készletei, a befolyási övezetek felosztása ebben az országban. Mégpedig az ENSZ megkerülésével. Már vannak olyan hangok, hogy a bombázások közvetlen résztvevőinek kell megosztaniuk a zsákmányt. Ezért az ENSZ nem irányadó. Ilyenfajta nyilatkozat hangzott el a napokban a Párizsban tartandó „Líbiai barátai” nemzetközi konferencia kontextusában. Oroszország nem kapott meghívást erre a konferenciáéra - közölte a Külügyminisztérium.

Oroszország nem vett részt a katonai akcióban, ahogyan nem vett részt abban Kína, Németország, a Dél-afrikai Köztársaság vagy Brazília sem, de nem maradt részvétlen. Országunk nem vétózta meg az 1973. sz. határozatot, és a későbbiekben csatlakozott a Líbiával kapcsolatos szankciókhoz. Ezért rövidlátó politika kiszorítani Oroszországot és az említett államokat a Líbia jövőjéről szóló vitából.

Moszkva figyelmeztette a feleket: Líbia háború utáni helyreállítása csakis az ENSZ Biztonsági Tanácsa égisze alatt történhet.

Sztanyiszlav Taraszov orientalista politológus meg van győződve, hogy a nyugati országoknak nem sikerül figyelmen kívül hagyniuk Oroszország álláspontját.

- Eléggé szilárdan tartjuk az erős regionális hatalom pozícióját. Ott nekünk megvannak a saját érdekeink. Ezeket nyilatkozatokkal, a Biztonsági Tanácsban folytatott taktikával, az összekötő csoportnak címzett kritikával pontosan körvonalazzuk. Mint ahogyan a fő játékosok csoportját is: ezek a vezető világhatalmak, beleértve Oroszországot.

Moszkva miközben síkra száll az ENSZ központi szerepéért a líbiai válság rendezésében, egyidejűleg segít a NATO-nak eligazodni abban, milyen patt-helyzetbe sodorta magát Líbiában, és hogyan juthat ki ebből tekintélye megőrzése mellett.

 

 

 

  •  
    és megosztani