11 július 2011, 14:48

„Arany” korszak a gáziparban?

„Arany” korszak a gáziparban?

A Nemzetközi Energia Ügynökség  a gázipar szám

A Nemzetközi Energia Ügynökség  a gázipar számára „aranyévnek” nevezi 2035-öt. Ez azonban lehet, hogy nem következik be. Legalábbis ezt mutatják a legutóbbi, a világ energetikája fejlődésére vonatkozó, egymásnak ellentmondó forgatókönyvek,  amelyeket az európai kutatók készítettek.

 A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) nemrégiben közzé tett előrejelzése szerint 2035-re világviszonylatban 50 százalékkal nő a gázigény. A növekedés okai között nevezik meg India, Kína és a közel-keleti országok fejlődő gazdaságának növekvő igényeit és azt,hogy Európában több ország lemondott az atomenergiáról.

Ugyanakkor az Európai Unió szakértői másképpen látják a helyzet. Véleményük szerint a gázfelhasználás volumene csökken. A legutóbbi forgatókönyvekben a gáz- és az olajágazat okozta ökológiai károkat emelik ki, és a megújuló energiaforrásokra való áttérést szorgalmazzák. Európa törekvését a gáz- és a kőolaj felhasználás csökkentésére nagymértékben az az óhaj indokolja, hogy enyhíteni próbálják az energetikai függést az exportáló országoktól, és elsősorban is Oroszországtól.

Az orosz szakemberek az európai partnerekkel folytatott energetikai párbeszéd során közel 80 forgatókönyvet tekintettek át. Vlagyimir Fejgin, az Energetikai és Pénzügyi intézet alapítvány elnöke, a viták egyik résztvevője, úgy látja, hogy az Európai Unió nyíltan lobbizik az importáló országok érdekeinek javára, az exportáló államok kárára.

- A prognózisokat vitatjuk meg. De mindez olyan szorosan kapcsolódik a hatalmas befektetésekhez, a politikai és gazdasági döntésekhez, az energetikai biztonsághoz, hogy ezt nem kell titkolni.

Ismertek az EU ambiciózus tervei a légkörszennyezés csökkentésére. 2050-re a légkörbe jutó üvegházgázok mennyiségét minimumra, 80-95 százalékra akarják csökkenteni. Ez valójában a gáz és a kőolaj felhasználásának csökkentését, a korszerű energetikáról való lemondást jelenti. És ez történik akkor, amikor jelenleg csak   Dániának  sikerült reális sikereket elérni az alternatív energiaforrások felhasználásban. Több ország viszonyt nem áll készen arra, hogy lemondjon a kőolajról és a földgázról. Vlagyimir Fejgin szerint    néhány év múlva világossá válik, hogy az Európai Unió említett tervei utópisztikusak.

Az Orosz Tudományos Akadémia Energetikai Kutatások Intézete elkészítette a világ energetikai fejlődése távlatainak prognózisát 2030-ig.  A kutatások szerint, a gáz aránya az elkövetkező 20 évben nem csökken, de az is lehet, hogy néhány százalékkal nő. A részleges lemondás a kőolajra és az atomenergiára vonatkozik.

 

 

 

  •  
    és megosztani